Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Şehir ve Bölge Planlama bölümü nedir- şehir ve bölge planlama hakkında detaylı bilgi, şbp iş olanakları

Şehir ve Bölge Planlama bölümü hakkında detaylı bilgiler vereceğimiz bu içeriğin ŞBP Bölümünü tercih edecek öğrenciler için yararlı olacağını umuyoruz. Şimdiden hepinize başarılı ve mutlu bir tercih dönemi diliyoruz 🙂

Şehir ve Bölge Planlama (ŞBP) Bölümü Nedir?

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde Lisans düzeyinde 4 yıl süreli akademik bölüm ve bu bölümlerin resmi adıdır. Şehircilik ve Bölge Planlama olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır. Bu bölümden mezun olanlara resmi olarak Şehir Plancısı ünvanı verilmektedir.

Bölümü tercih etmek isteyen adaylar sayısal puan ile bölüme başvuru yapabilirler. Sayısal puan ile girilen bir bölüm olmasına rağmen, bölümün derslerine göz atacak olursanız, büyük çoğunluğunun sözel ve eşit ağırlık bölümlerine ait dersler olduğunu görebilirsiniz.

Lisans dönemi boyunca verilen teorik derslerin yanında uygulamasının yapıldığı proje dersi de vardır. Şehir ve Bölge Planlama Lisans eğitimi bölümün olduğu üniversiteye göre değişiklik gösterse de teknik gezilerin olduğu, gezerken okuduğunuz bir bölümdür. Eğer iyi bir Şehir Plancısı olmak istiyorsanız hem çok okumak, hem çok gezmek zorundasınız. Grup çalışmalarının yoğun olduğu bu bölümde birçok insanla birlikte çalışmayı ve sabretmeyi de öğreneceksiniz.

Hangi Adaylar Tercih Etmeli

Diğer bilimlerden farklı olarak disiplinler arası çalışmalara ilgi duyan ve mekânsal meseleleri merak eden, bunları algılamak ve öğrenmek ve çözüm sunmak isteyen her üniversite adayı bu mesleğin konularıyla ilgili lisans ve lisansüstü derslerini başarmaları ve üniversite dışında yaptıkları çalışmalarını çoğaltmaları bu işte çalışacaklardan istenen özelliklerdir.

Kimler Şehir ve Bölge Planlama bölümünü tercih etmeli konusunda belirli bir kriter olmamakla birlikte şu özellikleri barındıran kimseler Şehir ve Bölge Planlama konusunda başarılı olmaktadırlar;

 • Yaşam alanında gelişen olay ve olguların farkında olan,
 • Çizerek düşünebilen,
 • Fikirlerini görsellerle alıcıya iletebilen,
 • İnovatif olan,
 • Çok yönlü düşünebilen,
 • karakterler arasında bağ kurabilen,
 • empati kurabilen,
 • tasarım kabiliyeti yüksek,
 • Mekansal analiz yönü kuvvetli olan,
 • Çoklu verilerden bilgi sentezleyebilen,

Kişiler bu bölümü tercih edebilirler.

ŞBP-Şehir ve Bölge Planlama Dersleri

Şehir ve Bölge Planlama disiplinler arası bir bölüm olduğu için sosyoloji, harita, jeoloji, matematik, tarih, mimarlık, iktisat(ekonomi), temel sanat, peyzaj ve ulaşım gibi şehri ilgilendiren birçok bölümden de ders alacaksınız. ŞBP interdisipliner bir bölüm olduğu için interdisipliner analiz yöntemlerinden olan SWOT Analizi gibi analiz yöntemlerini bolca kullanacaksınız 🙂

Lisans dönemi boyunca alacağınız derslerin isimleri üniversiteden üniversiteye değişebilmektedir.  Genel olarak göz atacak olursak;

 • Yabancı Dil
 • Türk Dili
 • Atatürk İlke ve İnklapları
 • Matematik
 • Proje Dersleri
 • Şehir ve Bölge Planlamaya Giriş
 • Kent ve Planlama Tarihi
 • Şehir Ekonomisi
 • Kent Sosyolojisi
 • Harita Bilgisi
 • Planlama ve Jeoloji
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Planlama
 • İmar ve Çevre Hukuku
 • Teknik Resim
 • Planlama Kuramları
 • Kentsel Ulaşım Planlaması
 • Araştırma Yöntem ve Teknikleri
 • Mimarlık Bilgisi
 • Yerleşme ve Konut Politikaları
 • Kentsel Alt Yapı Planlaması
 • Fiziksel Çevre Kontrolü
 • Şehir ve Çevre Mühendisliği
 • Peyzaj Planlaması ve Tasarımı
 • Kentsel Tasarım
 • Bölge Planlama
 • Metropolitan Planlama
 • Turizm ve Çevre
 • Bitirme Projesi/Tezi gibi dersleri almanız muhtemeldir.

Okumaya başladığınız andan itibaren size gelecek Dört senelik mi ? , şimdi siz neyi planlıyorsunuz ?, çevre mühendisliği mi yani ? vb. sorular sizi yıldırmasın.

Her şeye rağmen bölümü seveceksiniz ! 🙂

Uluslararası Platformlarda Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Uluslararası platformlarda ŞBP Bölümü şu isimlerle anılmaktadır, yurt dışı eğitim düşünüyorsanız bu ifadelerle arama yapabilirsiniz.

 • Urban and Regional Planning
 • City and Regional Planning
 • Urban Planning

Çeşitli Uluslararası Planlama Platformları

American Planning Association

PLANETIZEN

ŞBP-Şehir ve Bölge Planlama Uzmanlık Alanları

Lisans eğitiminizi tamamladıktan sonra yüksek lisans için gerekli şartları sağlayıp farklı alanlarda şehir plancısı kimliğinizle uzmanlık sağlayabilirsiniz. Uzmanlaşabileceğiniz bazı alanlardan bahsedecek olursak;

 • Kentsel Planlama
 • Kentsel Tasarım
 • Bölge Planlama
 • Kırsal Alan Planlama ve Tasarım
 • Kentsel Koruma ve Yenileme
 • Akıllı Kentler / Akıllı Şehirler
 • Şehircilik Tarihi
 • İmar Hukuku
 • Kentsel Kimlik ve Kalite Değerlendirmesi
 • Kentsel Ulaşım Planlaması
 • Stratejik Planlama
 • Afet ve Risk Yönetimi
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Uzaktan Algılama
 • Çevre Planlama
 • Turizm Planlaması
 • Kentleşme Politikası
 • Taşınmaz Ekonomisi
 • Gayrimenkul Değerleme gibi alanlarda uzmanlık sağlayabilirsiniz.

ŞBP-Şehir ve Bölge Planlama İş Olanakları

Google aramalarına baktığımızda en çok merak edilen konulardan biri ‘ŞBP-Şehir ve Bölge Planlama iş olanakları’ ve ‘ŞBP Şehir ve Bölge Planlama ne iş yapar’ sorguları olmuş. Biz de bu konu hakkında detaylı bilgiler vermeye çalıştık.

Şehir ve Bölge Planlama Lisans mezunu olan bir kişi Şehir Plancısı ünvanını almaktadır. Şehir plancısı ünvanını alan her plancı; plan yapmaya yetkili olan yerel, bölgesel ve merkezi yönetimlerde iş imkanı bulabilmektedir. Peki nedir bu yerel, bölgesel, merkezi yönetimler? Belediyeler, Valilikler, Kalkınma Ajansları ve Bakanlıklardır. Bu yönetimler dışında Şehir Plancıları Odasına kayıtlı özel planlama bürolarında da iş imkanı bulabilmektedirler. Ayrıca isteyenler kendi özel bürosunu da açabilmektedir. Çoğu meslek dalında olduğu gibi yeterliliklerini sağladıkları taktirde Üniversitelerde akademisyen olarak da devam edebilirler.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü interdisipliner bir alan olduğu için, birçok disiplin ile ortak çalışmalar yürütebilir. İçeriğinde kent bulunan herhangi bir alanda çalışmayı düşünecek olursanız o alan hakkında kısa bir çalışma yürüttükten sonra kent bakış açısıyla birlikte belirlediğiniz disiplinde ortak bir çalışma yürütebilirsiniz.

Bu genelleme ile birlikte kendini ilgili alanlarda geliştirmiş Şehir Plancıları şu alanlarda da çalışmaktadırlar;

 • Mimari ve Kentsel Tasarım ofisleri
 • Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme Şirketleri
 • Akıllı Kent Sistemleri Şirketleri

vb. Kent ile ile ilgili kuruluşlar…

Şehir ve Bölge Planlama (ŞBP) Maaş ve Ücretler

Google aramalarına baktığımız zaman ilk sıralarda ‘Şehir ve Bölge Planlama Maaş’ cümlesine rastladık 🙂 Bölümden mezun olduğunuzda ünvanınız Şehir Plancısı olacaktır. Farklı ve benzeri alanlarda uzmanlaşmadan Şehir Plancısı olarak kariyerinize devam etmeniz durumunda Şehir Plancıları Odasının bağlı olduğu Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetimince her yıl belirlenen mühendis, mimar ve şehir plancıları için  ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücreti 2018 yılı için 3750 TL olarak belirlenmiştir.

Yani normal şartlarda yeni mezun olan bir Şehir Plancısı, iş hayatına Brüt 3750 TL ücret ile başlamaktadır. Tekrar edelim normal şartlarda… 🙂

Şehir Plancısı Kimdir?

şehir ve bölge planlama, şehir plancısı kimdir ?, şbp, urban planner, urban planning, kentsel planlama, şehir planlamacısıŞehir Plancısı resmî olarak, 4 yıllık Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Lisans eğitimini tamamlayıp mezun olmuş kişidir.

Bu tanım ile birlikte Şehir Plancısı Kent ve Kentli’nin hakkını gözeten, Sürdürülebilirlik çerçevesinde Ekolojik, Toplumsal ve Ekonomik değerler ışığında Kentsel ve Bölgesel Stratejiler tasarlar ve bu kriterlere göre planlamalar üretir.

Şehir Plancıları interdisipliner meslek sahipleri oldukları için; tasarım, mühendislik, ekonomi, ekoloji, sosyoloji, psikoloji, tarih, istatistik kısacacası kent ve kentliye dair tüm alanlarda, en azından genel bilgilere sahip olmalıdırlar. Çünkü bir kent hakkında stratejik kararlar alınacağı zaman sayılan alanların ilgili uzmanları ile birebir görüşmeler yapıp strateji üretmek adına karşılıklı olarak veri ve bilgi analizlerine başvuracaktır.

Şehir Plancıları Kent ve Kentliler hakkında kararlar alınan mekanlarda Moderatör görevini üstlenirler. O yüzden her ne kadar iyi ve adil kararlar alsalar da kağıt üstündekilerin gerçek hayata geçebilmesi için bu kararları asıl karar verici olan politikacılara iyi pazarlamaları gerekir.

Sizin Sorularınız

Sevgili Adaylar,

Bizlere aşağıdaki yorum bölümünde belirttiğiniz soruları cevaplamaya çalışacağız. Şehir ve Bölge Planlama ile ilgili tüm sorularınızı bekliyoruz.

Ayrıca Şehir Plancısı veya ŞBP Öğrencisiyseniz Şehir ve Bölge Planlama bölümü hakkındaki görüşlerinizi yorum bölümüne yazmanız tercih edecek adaylar için kılavuz teşkil edecektir.

205 Yorum

 1. Ozlem 6 Nisan 2017
 2. pelin 6 Nisan 2017
  • saadet 23 Mayıs 2017
   • Handan POYRAZ
    Handan 15 Temmuz 2017
    • ayse 18 Temmuz 2017
    • Selin 17 Aralık 2017
   • Nezirunl 15 Temmuz 2017
  • Batuhan 19 Temmuz 2017
  • mercan 13 Ekim 2017
  • Yaren 7 Ağustos 2018
   • ŞBP TÜRKİYE
    ŞBP TÜRKİYE 10 Ağustos 2018
  • hatice 12 Ağustos 2018
 3. Şehir Pilavcısı 11 Nisan 2017
  • Hakan 6 Haziran 2018
 4. herhangibiri 24 Nisan 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan 25 Nisan 2017
   • sorusormak 11 Temmuz 2017
    • Handan POYRAZ
     Handan 15 Temmuz 2017
   • Tuğçe Koca 14 Temmuz 2017
    • Handan POYRAZ
     Handan 15 Temmuz 2017
     • Tuna 14 Ağustos 2017
  • dilan 12 Temmuz 2017
   • Handan POYRAZ
    Handan 15 Temmuz 2017
 5. beyza 19 Haziran 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan 20 Haziran 2017
   • Emre Çebi 24 Temmuz 2017
  • ahmet 14 Temmuz 2017
 6. Okur Yazar 20 Haziran 2017
 7. sinan 21 Haziran 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan 22 Haziran 2017
 8. Sinan 23 Haziran 2017
 9. Aslıhan 25 Haziran 2017
  • ahmet 14 Temmuz 2017
 10. Aslı 26 Haziran 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan 30 Haziran 2017
 11. Bora 28 Haziran 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan 30 Haziran 2017
 12. serhan 7 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan 10 Temmuz 2017
   • serhan 10 Temmuz 2017
    • Handan POYRAZ
     Handan 11 Temmuz 2017
   • Buğra 13 Temmuz 2017
    • Handan POYRAZ
     Handan 15 Temmuz 2017
     • Buğra 3 Eylül 2017
   • esma 15 Temmuz 2017
    • Handan POYRAZ
     Handan POYRAZ 18 Temmuz 2017
   • Nur 16 Temmuz 2017
    • Handan POYRAZ
     Handan POYRAZ 18 Temmuz 2017
 13. berfin 7 Temmuz 2017
  • serhan 10 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan 10 Temmuz 2017
 14. Mine 11 Temmuz 2017
 15. candan 11 Temmuz 2017
 16. Ismail Kasapoglu 13 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan 14 Temmuz 2017
 17. Enes 13 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan 14 Temmuz 2017
   • ali 9 Ağustos 2017
 18. baransel 14 Temmuz 2017
  • baransel 14 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan 15 Temmuz 2017
 19. Tercih aşamasında 14 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan 15 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan 15 Temmuz 2017
 20. Selen 14 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan POYRAZ 18 Temmuz 2017
 21. Tercih aşamasında 14 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan 15 Temmuz 2017
   • tülay 17 Temmuz 2017
 22. Yusuf 15 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan POYRAZ 18 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan POYRAZ 18 Temmuz 2017
   • aslıhan 20 Temmuz 2017
 23. Tercih aşamasında 15 Temmuz 2017
  • biyolog^^şehir plancısı 15 Temmuz 2017
   • Handan POYRAZ
    Handan POYRAZ 18 Temmuz 2017
 24. Tercih aşamasında 15 Temmuz 2017
 25. Buğra 15 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan POYRAZ 18 Temmuz 2017
 26. Rabia 15 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan POYRAZ 18 Temmuz 2017
   • Rabia 18 Temmuz 2017
 27. Alper 16 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan POYRAZ 17 Temmuz 2017
  • Cem 25 Temmuz 2017
 28. Asena 16 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan POYRAZ 17 Temmuz 2017
 29. Merve 16 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan POYRAZ 17 Temmuz 2017
   • Merve 20 Temmuz 2017
 30. mr.karasaall 16 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan POYRAZ 17 Temmuz 2017
 31. tülay 17 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan POYRAZ 18 Temmuz 2017
   • mr.karasaall 20 Temmuz 2017
 32. Ayse 18 Temmuz 2017
 33. Ebru 18 Temmuz 2017
 34. Beyza 18 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan POYRAZ 20 Temmuz 2017
 35. Kafası Karısık 19 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan POYRAZ 20 Temmuz 2017
   • Kafası Karısık 20 Temmuz 2017
   • Abdüssamed 20 Temmuz 2017
   • gizem 26 Temmuz 2017
 36. gg 19 Temmuz 2017
 37. nazife 20 Temmuz 2017
 38. ezgi 20 Temmuz 2017
 39. Karışık 20 Temmuz 2017
 40. elif 20 Temmuz 2017
 41. glsm 20 Temmuz 2017
 42. ceren 21 Temmuz 2017
 43. kadir 21 Temmuz 2017
 44. ibrahim 21 Temmuz 2017
 45. beyza 22 Temmuz 2017
  • aslıhan 23 Temmuz 2017
 46. saadet 22 Temmuz 2017
  • aslıhan 23 Temmuz 2017
 47. Ayşenur 23 Temmuz 2017
 48. Sümeyra 23 Temmuz 2017
 49. İsmail Taylan 25 Temmuz 2017
  • Aslıhan 9 Ağustos 2017
 50. Handan POYRAZ
  Handan POYRAZ 28 Temmuz 2017
 51. Demet 8 Ağustos 2017
  • İlyas toprak 25 Ağustos 2017
 52. Derya 11 Ağustos 2017
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 16 Eylül 2017
 53. Muhammed evren 13 Ağustos 2017
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 16 Eylül 2017
 54. Hediye 13 Ağustos 2017
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 16 Eylül 2017
 55. Tuna 14 Ağustos 2017
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 16 Eylül 2017
 56. İlyas toprak 25 Ağustos 2017
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 16 Eylül 2017
 57. afra 2 Eylül 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan POYRAZ 26 Ocak 2018
 58. Sinem 10 Eylül 2017
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 16 Eylül 2017
 59. Nahide 16 Eylül 2017
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 16 Eylül 2017
 60. Ece 23 Eylül 2017
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 25 Eylül 2017
 61. Berk 24 Eylül 2017
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 25 Eylül 2017
 62. Bla bla 26 Eylül 2017
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 14 Ekim 2017
   • bla bla 10 Aralık 2017
    • ŞBP TÜRKİYE
     ŞBP TÜRKİYE 12 Aralık 2017
 63. Gülcihan 5 Ekim 2017
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 14 Ekim 2017
 64. kadir demirel 8 Ekim 2017
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 14 Ekim 2017
 65. Dilek 3 Kasım 2017
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 30 Aralık 2017
 66. tuğçe 24 Kasım 2017
 67. Saghar 12 Aralık 2017
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 30 Aralık 2017
 68. arzu 22 Aralık 2017
 69. tuce 29 Aralık 2017
 70. İpek 29 Aralık 2017
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 30 Aralık 2017
 71. Kaan 8 Ocak 2018
 72. Alperen 18 Ocak 2018
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 18 Ocak 2018
 73. Demet 25 Ocak 2018
 74. ENES 8 Şubat 2018
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 8 Şubat 2018
 75. MusBek 17 Şubat 2018
 76. MusBek 24 Şubat 2018
 77. ŞBP aday öğrencisi 25 Şubat 2018
 78. ŞBP aday öğrencisi 25 Şubat 2018
 79. Emir 6 Mart 2018
 80. Şbp1 12 Nisan 2018
 81. tytayt öğrencisi 14 Nisan 2018
 82. future planner 3 Mayıs 2018
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 4 Mayıs 2018
 83. mehmet 8 Mayıs 2018
 84. Adem 12 Mayıs 2018
 85. Seval Ağırbaş 5 Haziran 2018
 86. gizem 9 Haziran 2018
 87. Ceren erdoğan 26 Haziran 2018
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 29 Haziran 2018
 88. Derya 29 Temmuz 2018
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 29 Temmuz 2018
 89. Didem 1 Ağustos 2018
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 1 Ağustos 2018
 90. Mrb 2 Ağustos 2018
 91. TBD 3 Ağustos 2018
 92. gamze 3 Ağustos 2018
 93. Buket 8 Ağustos 2018
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 10 Ağustos 2018
 94. mezun 8 Ağustos 2018
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 10 Ağustos 2018
 95. elif 8 Ağustos 2018
 96. şbp 11 Ağustos 2018
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 11 Ağustos 2018
 97. şbp 11 Ağustos 2018
 98. Senihi Kitapçı 14 Ağustos 2018
 99. fatma güler 23 Eylül 2018

Yorum Yazın !