Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Şehir ve Bölge Planlama bölümü nedir- şehir ve bölge planlama hakkında detaylı bilgi, şbp iş olanakları

Şehir ve Bölge Planlama bölümü hakkında detaylı bilgiler vereceğimiz bu içeriğin ŞBP Bölümünü tercih edecek öğrenciler için yararlı olacağını umuyoruz. Şimdiden hepinize başarılı ve mutlu bir tercih dönemi diliyoruz 🙂

Şehir ve Bölge Planlama (ŞBP) Bölümü Nedir?

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde Lisans düzeyinde 4 yıl süreli akademik bölüm ve bu bölümlerin resmi adıdır. Şehircilik ve Bölge Planlama olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır. Bu bölümden mezun olanlara resmi olarak Şehir Plancısı ünvanı verilmektedir.

Bölümü tercih etmek isteyen adaylar sayısal puan ile bölüme başvuru yapabilirler. Sayısal puan ile girilen bir bölüm olmasına rağmen, bölümün derslerine göz atacak olursanız, büyük çoğunluğunun sözel ve eşit ağırlık bölümlerine ait dersler olduğunu görebilirsiniz.

Lisans dönemi boyunca verilen teorik derslerin yanında uygulamasının yapıldığı proje dersi de vardır. Şehir ve Bölge Planlama Lisans eğitimi bölümün olduğu üniversiteye göre değişiklik gösterse de teknik gezilerin olduğu, gezerken okuduğunuz bir bölümdür. Eğer iyi bir Şehir Plancısı olmak istiyorsanız hem çok okumak, hem çok gezmek zorundasınız. Grup çalışmalarının yoğun olduğu bu bölümde birçok insanla birlikte çalışmayı ve sabretmeyi de öğreneceksiniz.

Hangi Adaylar Tercih Etmeli

Diğer bilimlerden farklı olarak disiplinler arası çalışmalara ilgi duyan ve mekânsal meseleleri merak eden, bunları algılamak ve öğrenmek ve çözüm sunmak isteyen her üniversite adayı bu mesleğin konularıyla ilgili lisans ve lisansüstü derslerini başarmaları ve üniversite dışında yaptıkları çalışmalarını çoğaltmaları bu işte çalışacaklardan istenen özelliklerdir.

Kimler Şehir ve Bölge Planlama bölümünü tercih etmeli konusunda belirli bir kriter olmamakla birlikte şu özellikleri barındıran kimseler Şehir ve Bölge Planlama konusunda başarılı olmaktadırlar;

 • Yaşam alanında gelişen olay ve olguların farkında olan,
 • Çizerek düşünebilen,
 • Fikirlerini görsellerle alıcıya iletebilen,
 • İnovatif olan,
 • Çok yönlü düşünebilen,
 • karakterler arasında bağ kurabilen,
 • empati kurabilen,
 • tasarım kabiliyeti yüksek,
 • Mekansal analiz yönü kuvvetli olan,
 • Çoklu verilerden bilgi sentezleyebilen,

Kişiler bu bölümü tercih edebilirler.

ŞBP-Şehir ve Bölge Planlama Dersleri

Şehir ve Bölge Planlama disiplinler arası bir bölüm olduğu için sosyoloji, harita, jeoloji, matematik, tarih, mimarlık, iktisat(ekonomi), temel sanat, peyzaj ve ulaşım gibi şehri ilgilendiren birçok bölümden de ders alacaksınız. ŞBP interdisipliner bir bölüm olduğu için interdisipliner analiz yöntemlerinden olan SWOT Analizi gibi analiz yöntemlerini bolca kullanacaksınız 🙂

Lisans dönemi boyunca alacağınız derslerin isimleri üniversiteden üniversiteye değişebilmektedir.  Genel olarak göz atacak olursak;

 • Yabancı Dil
 • Türk Dili
 • Atatürk İlke ve İnklapları
 • Matematik
 • Proje Dersleri
 • Şehir ve Bölge Planlamaya Giriş
 • Kent ve Planlama Tarihi
 • Şehir Ekonomisi
 • Kent Sosyolojisi
 • Harita Bilgisi
 • Planlama ve Jeoloji
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Planlama
 • İmar ve Çevre Hukuku
 • Teknik Resim
 • Planlama Kuramları
 • Kentsel Ulaşım Planlaması
 • Araştırma Yöntem ve Teknikleri
 • Mimarlık Bilgisi
 • Yerleşme ve Konut Politikaları
 • Kentsel Alt Yapı Planlaması
 • Fiziksel Çevre Kontrolü
 • Şehir ve Çevre Mühendisliği
 • Peyzaj Planlaması ve Tasarımı
 • Kentsel Tasarım
 • Bölge Planlama
 • Metropolitan Planlama
 • Turizm ve Çevre
 • Bitirme Projesi/Tezi gibi dersleri almanız muhtemeldir.

Okumaya başladığınız andan itibaren size gelecek Dört senelik mi ? , şimdi siz neyi planlıyorsunuz ?, çevre mühendisliği mi yani ? vb. sorular sizi yıldırmasın.

Her şeye rağmen bölümü seveceksiniz ! 🙂

Uluslararası Platformlarda Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Uluslararası platformlarda ŞBP Bölümü şu isimlerle anılmaktadır, yurt dışı eğitim düşünüyorsanız bu ifadelerle arama yapabilirsiniz.

 • Urban and Regional Planning
 • City and Regional Planning
 • Urban Planning

Çeşitli Uluslararası Planlama Platformları

American Planning Association

PLANETIZEN

ŞBP-Şehir ve Bölge Planlama Uzmanlık Alanları

Lisans eğitiminizi tamamladıktan sonra yüksek lisans için gerekli şartları sağlayıp farklı alanlarda şehir plancısı kimliğinizle uzmanlık sağlayabilirsiniz. Uzmanlaşabileceğiniz bazı alanlardan bahsedecek olursak;

 • Kentsel Planlama
 • Kentsel Tasarım
 • Bölge Planlama
 • Kırsal Alan Planlama ve Tasarım
 • Kentsel Koruma ve Yenileme
 • Akıllı Kentler / Akıllı Şehirler
 • Şehircilik Tarihi
 • İmar Hukuku
 • Kentsel Kimlik ve Kalite Değerlendirmesi
 • Kentsel Ulaşım Planlaması
 • Stratejik Planlama
 • Afet ve Risk Yönetimi
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Uzaktan Algılama
 • Çevre Planlama
 • Turizm Planlaması
 • Kentleşme Politikası
 • Taşınmaz Ekonomisi
 • Gayrimenkul Değerleme gibi alanlarda uzmanlık sağlayabilirsiniz.

ŞBP-Şehir ve Bölge Planlama İş Olanakları

Google aramalarına baktığımızda en çok merak edilen konulardan biri ‘ŞBP-Şehir ve Bölge Planlama iş olanakları’ ve ‘ŞBP Şehir ve Bölge Planlama ne iş yapar’ sorguları olmuş. Biz de bu konu hakkında detaylı bilgiler vermeye çalıştık.

Şehir ve Bölge Planlama Lisans mezunu olan bir kişi Şehir Plancısı ünvanını almaktadır. Şehir plancısı ünvanını alan her plancı; plan yapmaya yetkili olan yerel, bölgesel ve merkezi yönetimlerde iş imkanı bulabilmektedir. Peki nedir bu yerel, bölgesel, merkezi yönetimler? Belediyeler, Valilikler, Kalkınma Ajansları ve Bakanlıklardır. Bu yönetimler dışında Şehir Plancıları Odasına kayıtlı özel planlama bürolarında da iş imkanı bulabilmektedirler. Ayrıca isteyenler kendi özel bürosunu da açabilmektedir. Çoğu meslek dalında olduğu gibi yeterliliklerini sağladıkları taktirde Üniversitelerde akademisyen olarak da devam edebilirler.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü interdisipliner bir alan olduğu için, birçok disiplin ile ortak çalışmalar yürütebilir. İçeriğinde kent bulunan herhangi bir alanda çalışmayı düşünecek olursanız o alan hakkında kısa bir çalışma yürüttükten sonra kent bakış açısıyla birlikte belirlediğiniz disiplinde ortak bir çalışma yürütebilirsiniz.

Bu genelleme ile birlikte kendini ilgili alanlarda geliştirmiş Şehir Plancıları şu alanlarda da çalışmaktadırlar;

 • Mimari ve Kentsel Tasarım ofisleri
 • Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme Şirketleri
 • Akıllı Kent Sistemleri Şirketleri

vb. Kent ile ile ilgili kuruluşlar…

Şehir ve Bölge Planlama (ŞBP) Maaş ve Ücretler

Google aramalarına baktığımız zaman ilk sıralarda ‘Şehir ve Bölge Planlama Maaş’ cümlesine rastladık 🙂 Bölümden mezun olduğunuzda ünvanınız Şehir Plancısı olacaktır. Farklı ve benzeri alanlarda uzmanlaşmadan Şehir Plancısı olarak kariyerinize devam etmeniz durumunda Şehir Plancıları Odasının bağlı olduğu Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetimince her yıl belirlenen mühendis, mimar ve şehir plancıları için  ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücreti 2018 yılı için 3750 TL olarak belirlenmiştir.

Yani normal şartlarda yeni mezun olan bir Şehir Plancısı, iş hayatına Brüt 3750 TL ücret ile başlamaktadır. Tekrar edelim normal şartlarda… 🙂

Şehir Plancısı Kimdir?

şehir ve bölge planlama, şehir plancısı kimdir ?, şbp, urban planner, urban planning, kentsel planlama, şehir planlamacısıŞehir Plancısı resmî olarak, 4 yıllık Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Lisans eğitimini tamamlayıp mezun olmuş kişidir.

Bu tanım ile birlikte Şehir Plancısı Kent ve Kentli’nin hakkını gözeten, Sürdürülebilirlik çerçevesinde Ekolojik, Toplumsal ve Ekonomik değerler ışığında Kentsel ve Bölgesel Stratejiler tasarlar ve bu kriterlere göre planlamalar üretir.

Şehir Plancıları interdisipliner meslek sahipleri oldukları için; tasarım, mühendislik, ekonomi, ekoloji, sosyoloji, psikoloji, tarih, istatistik kısacacası kent ve kentliye dair tüm alanlarda, en azından genel bilgilere sahip olmalıdırlar. Çünkü bir kent hakkında stratejik kararlar alınacağı zaman sayılan alanların ilgili uzmanları ile birebir görüşmeler yapıp strateji üretmek adına karşılıklı olarak veri ve bilgi analizlerine başvuracaktır.

Şehir Plancıları Kent ve Kentliler hakkında kararlar alınan mekanlarda Moderatör görevini üstlenirler. O yüzden her ne kadar iyi ve adil kararlar alsalar da kağıt üstündekilerin gerçek hayata geçebilmesi için bu kararları asıl karar verici olan politikacılara iyi pazarlamaları gerekir.

Sizin Sorularınız

Sevgili Adaylar,

Bizlere aşağıdaki yorum bölümünde belirttiğiniz soruları cevaplamaya çalışacağız. Şehir ve Bölge Planlama ile ilgili tüm sorularınızı bekliyoruz.

Ayrıca Şehir Plancısı veya ŞBP Öğrencisiyseniz Şehir ve Bölge Planlama bölümü hakkındaki görüşlerinizi yorum bölümüne yazmanız tercih edecek adaylar için kılavuz teşkil edecektir.

205 Yorum

 1. Avatar
  Ozlem 6 Nisan 2017
 2. Avatar
  pelin 6 Nisan 2017
  • Avatar
   saadet 23 Mayıs 2017
   • Handan POYRAZ
    Handan 15 Temmuz 2017
    • Avatar
     ayse 18 Temmuz 2017
    • Avatar
     Selin 17 Aralık 2017
   • Avatar
    Nezirunl 15 Temmuz 2017
  • Avatar
   Batuhan 19 Temmuz 2017
  • Avatar
   mercan 13 Ekim 2017
  • Avatar
   Yaren 7 Ağustos 2018
   • ŞBP TÜRKİYE
    ŞBP TÜRKİYE 10 Ağustos 2018
  • Avatar
   hatice 12 Ağustos 2018
 3. Avatar
  Şehir Pilavcısı 11 Nisan 2017
  • Avatar
   Hakan 6 Haziran 2018
 4. Avatar
  herhangibiri 24 Nisan 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan 25 Nisan 2017
   • Avatar
    sorusormak 11 Temmuz 2017
    • Handan POYRAZ
     Handan 15 Temmuz 2017
   • Avatar
    Tuğçe Koca 14 Temmuz 2017
    • Handan POYRAZ
     Handan 15 Temmuz 2017
     • Avatar
      Tuna 14 Ağustos 2017
  • Avatar
   dilan 12 Temmuz 2017
   • Handan POYRAZ
    Handan 15 Temmuz 2017
 5. Avatar
  beyza 19 Haziran 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan 20 Haziran 2017
   • Avatar
    Emre Çebi 24 Temmuz 2017
  • Avatar
   ahmet 14 Temmuz 2017
 6. Avatar
  Okur Yazar 20 Haziran 2017
 7. Avatar
  sinan 21 Haziran 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan 22 Haziran 2017
 8. Avatar
  Sinan 23 Haziran 2017
 9. Avatar
  Aslıhan 25 Haziran 2017
  • Avatar
   ahmet 14 Temmuz 2017
 10. Avatar
  Aslı 26 Haziran 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan 30 Haziran 2017
 11. Avatar
  Bora 28 Haziran 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan 30 Haziran 2017
 12. Avatar
  serhan 7 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan 10 Temmuz 2017
   • Avatar
    serhan 10 Temmuz 2017
    • Handan POYRAZ
     Handan 11 Temmuz 2017
   • Avatar
    Buğra 13 Temmuz 2017
    • Handan POYRAZ
     Handan 15 Temmuz 2017
     • Avatar
      Buğra 3 Eylül 2017
   • Avatar
    esma 15 Temmuz 2017
    • Handan POYRAZ
     Handan POYRAZ 18 Temmuz 2017
   • Avatar
    Nur 16 Temmuz 2017
    • Handan POYRAZ
     Handan POYRAZ 18 Temmuz 2017
 13. Avatar
  berfin 7 Temmuz 2017
  • Avatar
   serhan 10 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan 10 Temmuz 2017
 14. Avatar
  Mine 11 Temmuz 2017
 15. Avatar
  candan 11 Temmuz 2017
 16. Avatar
  Ismail Kasapoglu 13 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan 14 Temmuz 2017
 17. Avatar
  Enes 13 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan 14 Temmuz 2017
   • Avatar
    ali 9 Ağustos 2017
 18. Avatar
  baransel 14 Temmuz 2017
  • Avatar
   baransel 14 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan 15 Temmuz 2017
 19. Avatar
  Tercih aşamasında 14 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan 15 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan 15 Temmuz 2017
 20. Avatar
  Selen 14 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan POYRAZ 18 Temmuz 2017
 21. Avatar
  Tercih aşamasında 14 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan 15 Temmuz 2017
   • Avatar
    tülay 17 Temmuz 2017
 22. Avatar
  Yusuf 15 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan POYRAZ 18 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan POYRAZ 18 Temmuz 2017
   • Avatar
    aslıhan 20 Temmuz 2017
 23. Avatar
  Tercih aşamasında 15 Temmuz 2017
  • Avatar
   biyolog^^şehir plancısı 15 Temmuz 2017
   • Handan POYRAZ
    Handan POYRAZ 18 Temmuz 2017
 24. Avatar
  Tercih aşamasında 15 Temmuz 2017
 25. Avatar
  Buğra 15 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan POYRAZ 18 Temmuz 2017
 26. Avatar
  Rabia 15 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan POYRAZ 18 Temmuz 2017
   • Avatar
    Rabia 18 Temmuz 2017
 27. Avatar
  Alper 16 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan POYRAZ 17 Temmuz 2017
  • Avatar
   Cem 25 Temmuz 2017
 28. Avatar
  Asena 16 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan POYRAZ 17 Temmuz 2017
 29. Avatar
  Merve 16 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan POYRAZ 17 Temmuz 2017
   • Avatar
    Merve 20 Temmuz 2017
 30. Avatar
  mr.karasaall 16 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan POYRAZ 17 Temmuz 2017
 31. Avatar
  tülay 17 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan POYRAZ 18 Temmuz 2017
   • Avatar
    mr.karasaall 20 Temmuz 2017
 32. Avatar
  Ayse 18 Temmuz 2017
 33. Avatar
  Ebru 18 Temmuz 2017
 34. Avatar
  Beyza 18 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan POYRAZ 20 Temmuz 2017
 35. Avatar
  Kafası Karısık 19 Temmuz 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan POYRAZ 20 Temmuz 2017
   • Avatar
    Kafası Karısık 20 Temmuz 2017
   • Avatar
    Abdüssamed 20 Temmuz 2017
   • Avatar
    gizem 26 Temmuz 2017
 36. Avatar
  gg 19 Temmuz 2017
 37. Avatar
  nazife 20 Temmuz 2017
 38. Avatar
  ezgi 20 Temmuz 2017
 39. Avatar
  Karışık 20 Temmuz 2017
 40. Avatar
  elif 20 Temmuz 2017
 41. Avatar
  glsm 20 Temmuz 2017
 42. Avatar
  ceren 21 Temmuz 2017
 43. Avatar
  kadir 21 Temmuz 2017
 44. Avatar
  ibrahim 21 Temmuz 2017
 45. Avatar
  beyza 22 Temmuz 2017
  • Avatar
   aslıhan 23 Temmuz 2017
 46. Avatar
  saadet 22 Temmuz 2017
  • Avatar
   aslıhan 23 Temmuz 2017
 47. Avatar
  Ayşenur 23 Temmuz 2017
 48. Avatar
  Sümeyra 23 Temmuz 2017
 49. Avatar
  İsmail Taylan 25 Temmuz 2017
  • Avatar
   Aslıhan 9 Ağustos 2017
 50. Handan POYRAZ
  Handan POYRAZ 28 Temmuz 2017
 51. Avatar
  Demet 8 Ağustos 2017
  • Avatar
   İlyas toprak 25 Ağustos 2017
 52. Avatar
  Derya 11 Ağustos 2017
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 16 Eylül 2017
 53. Avatar
  Muhammed evren 13 Ağustos 2017
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 16 Eylül 2017
 54. Avatar
  Hediye 13 Ağustos 2017
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 16 Eylül 2017
 55. Avatar
  Tuna 14 Ağustos 2017
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 16 Eylül 2017
 56. Avatar
  İlyas toprak 25 Ağustos 2017
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 16 Eylül 2017
 57. Avatar
  afra 2 Eylül 2017
  • Handan POYRAZ
   Handan POYRAZ 26 Ocak 2018
 58. Avatar
  Sinem 10 Eylül 2017
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 16 Eylül 2017
 59. Avatar
  Nahide 16 Eylül 2017
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 16 Eylül 2017
 60. Avatar
  Ece 23 Eylül 2017
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 25 Eylül 2017
 61. Avatar
  Berk 24 Eylül 2017
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 25 Eylül 2017
 62. Avatar
  Bla bla 26 Eylül 2017
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 14 Ekim 2017
   • Avatar
    bla bla 10 Aralık 2017
    • ŞBP TÜRKİYE
     ŞBP TÜRKİYE 12 Aralık 2017
 63. Avatar
  Gülcihan 5 Ekim 2017
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 14 Ekim 2017
 64. Avatar
  kadir demirel 8 Ekim 2017
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 14 Ekim 2017
 65. Avatar
  Dilek 3 Kasım 2017
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 30 Aralık 2017
 66. Avatar
  tuğçe 24 Kasım 2017
 67. Avatar
  Saghar 12 Aralık 2017
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 30 Aralık 2017
 68. Avatar
  arzu 22 Aralık 2017
 69. Avatar
  tuce 29 Aralık 2017
 70. Avatar
  İpek 29 Aralık 2017
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 30 Aralık 2017
 71. Avatar
  Kaan 8 Ocak 2018
 72. Avatar
  Alperen 18 Ocak 2018
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 18 Ocak 2018
 73. Avatar
  Demet 25 Ocak 2018
 74. Avatar
  ENES 8 Şubat 2018
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 8 Şubat 2018
 75. Avatar
  MusBek 17 Şubat 2018
 76. Avatar
  MusBek 24 Şubat 2018
 77. Avatar
  ŞBP aday öğrencisi 25 Şubat 2018
 78. Avatar
  ŞBP aday öğrencisi 25 Şubat 2018
 79. Avatar
  Emir 6 Mart 2018
 80. Avatar
  Şbp1 12 Nisan 2018
 81. Avatar
  tytayt öğrencisi 14 Nisan 2018
 82. Avatar
  future planner 3 Mayıs 2018
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 4 Mayıs 2018
 83. Avatar
  mehmet 8 Mayıs 2018
 84. Avatar
  Adem 12 Mayıs 2018
 85. Avatar
  Seval Ağırbaş 5 Haziran 2018
 86. Avatar
  gizem 9 Haziran 2018
 87. Avatar
  Ceren erdoğan 26 Haziran 2018
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 29 Haziran 2018
 88. Avatar
  Derya 29 Temmuz 2018
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 29 Temmuz 2018
 89. Avatar
  Didem 1 Ağustos 2018
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 1 Ağustos 2018
 90. Avatar
  Mrb 2 Ağustos 2018
 91. Avatar
  TBD 3 Ağustos 2018
 92. Avatar
  gamze 3 Ağustos 2018
 93. Avatar
  Buket 8 Ağustos 2018
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 10 Ağustos 2018
 94. Avatar
  mezun 8 Ağustos 2018
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 10 Ağustos 2018
 95. Avatar
  elif 8 Ağustos 2018
 96. Avatar
  şbp 11 Ağustos 2018
  • ŞBP TÜRKİYE
   ŞBP TÜRKİYE 11 Ağustos 2018
 97. Avatar
  şbp 11 Ağustos 2018
 98. Avatar
  Senihi Kitapçı 14 Ağustos 2018
 99. Avatar
  fatma güler 23 Eylül 2018

Yorum Yazın !