Ulusal Eko-etiket Logo Yarışması

eko-etiket logo yarışması

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından WYG Türkiye teknik desteği ile yürütülen “Türkiye’de Ulusal Çevre Etiket Sisteminin Kurulması” Projesi için “Ulusal Eko-etiket” logo yarışmasına son katılım tarihi 15 Aralık 2017.

Projenin hedefleri arasında, Ulusal Çevre Etiket Sistemi kapsamında AB Çevre Müktesebatını (EC 66/210 sayılı ve 25 Kasım 2009 tarihli Avrupa Parlementosu ve Konseyi Eko-etiket Tüzüğü) uygulamak, Türkiye’de çevre koşullarını iyileştirmek, Uluslararası Çevre Etiket Sisteminin oluşturulmasında Türkiye’yi desteklemek ve Kurumsal Kapasitesinin oluşturulmasını sağlamak yer alıyor.

AB Çevre Etiketi (Eko-etiket) Nedir?

Avrupa Birliği’nin Eko-etiket (çevre etiketi) uygulaması, tüketicilerin daha yeşil ürün ve hizmetleri ayırt edebilmelerine yardımcı olmak amacıyla başlatılmış bir uygulamadır. AB Çevre etiketi (Ecolabel), gıda, içecek, ilaç ve tıbbi ürünler dışındaki alanlarda herhangi bir hizmet ya da ürün için verilebilmektedir. Bugün AB Eko-Etiketi çok geniş bir ürün ve hizmet yelpazesini kapsamakta olup, yeni gruplar sürekli olarak ilave edilmektedir.

Ürünün ham madde temininden geri kazanımına kadar her safhasını kapsayan sistem, temiz üretim, sürdürülebilir tüketim için bir araç ve çevreye daha duyarlı ürünler arasında seçim yapabilmek için tüketicilere ise aynı zamanda bir seçenek sağlayacak, bu kapsamda düzenlenecek “Ulusal Eko-etiket” Logo Yarışması ile ilgili detayları ve katılım koşularını aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

Eko-etiket Yarışmasının Amacı ve Konusu

“Ulusal Eko-etiket” Logo Yarışması, Türkiye’de Çevre Etiket Sisteminin Kurulması Projesi dahilinde, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından düzenlenen Ulusal ve Resmi bir logo yarışmasıdır.

“Türkiye Eko-etiketini Arıyor” sloganıyla yola çıkan, “Ulusal Eko-etiket” Logo Yarışması, Türkiye’de çevre koşullarının iyileştirilmesi, Eko-etiket sistemi hakkında bilinç artırılması, Eko-etiket sisteminin faydaları ile ilgli hem tüketici hem de üreticilerde bilgi ve farkındalık sağlanması konuları amaçlanmaktadır. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında tasarımı amaçlanan logonun, Türkiye’de kurulacak Eko-etiket sisteminin inovatik yüzünü yansıtabilecek, ulusal ve uluslararası arenada Türkiye’nin Çevre Etiket sisteminin oluşturulmasında görünürlüğünü sağlayabilecek ve çevre dostu ürün ve ürünlerin kullanılması ve tüketilmesi konularına dikkat çekmesini amaçlamaktadır.

 

Katılım İçin Gerekli Genel Koşullar ve Bilgiler

1. Yarışma, seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında kurum içi ve kurum dışı özel ve tüzel tüm katılımcılara açıktır.
2. Bir kişi istediği en fazla 3 eserle yarışmaya katılabilir.
3. Aynı kişi birden fazla ödül kazanamaz.
4. Yarışmaya katılacak olan tasarımların; özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış olmaları, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir. Teslim edilen çalışmalar, patent enstitülerince daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.
5. Seçici Kurul tarafından, değerlendirme sırasında ya da sonrasında kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı kalacaktır.
6. Logo tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Bunun dışındaki durumlarda yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecektir.
7. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, WYG International Danışmanlık Ltd.Şti. Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu, ya da seçici kurul üyeleri sorumlu tutulamaz. Yarışmacılar, Seçici Kurulun ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kararlarına saygı göstereceklerini yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.
8. Yukarıdaki şartlardan herhangi birinin eksik olması durumunda, yarışmacının tasarımı değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Seçilen tasarımların T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ihtiyacını karşılamaması halinde seçilen eserlere ödül tutarları mutlaka ödenir.
10. Bu yarışma, ulusal grafik tasarım yarışmalarının standartlarına uygun olarak düzenlenmiştir. Grafiker Tasarımcılar Meslek Kuruluşu tarafından da onanmıştır.
11. Katılım için herhangi bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

Ödüller

Birincilik Ödülü: 10.000 TL (OnBin Türk Lirası)

İkincilik Ödülü: 5.000 TL (BeşBin Türk Lirası)

Üçüncülük Ödülü: 2.500 TL (İkiBinBeşYüz Türk Lirası)

 

Eko-etiket Logo Yarışması hakkında detaylı bilgiler için tıklayın.

Yorum Yazın !