TRANSİST 2017 ULUSLARARASI İSTANBUL ULAŞIM KONGRESİ VE FUARI

Transist 2017 2-4 Kasım 2017 tarihleri arasında, Lütfi Kırdar Rumeli Salonu, ICEC ve İstanbul Kongre Merkezi, ICC’de 10. kez kapılarını açıyor. Katılımcıların online kayıt yapması gerekmektedir.

TRANSİST 2017

İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 4I: Innovation (İnovasyon), Integration (Entegrasyon), Information (Bilgi Sistemleri), Intelligence (İş Zekası) teması ile hazırlanan Transist 2017 İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı, ulaşım sektöründeki yeni ürün ve teknolojilerin sunulacağı önemli bir platform olma niteliğindedir.

Transist 2017 Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı ile ulaşım alanındaki yeni teknolojilerin ve stratejilerin aktarılması için akademik konu başlıkları ile katılımcılar, yerel yönetimler ve sektör temsilcileri arasında sürdürülebilir bilgi alışverişinin sağlanması hedeflenmektedir.

TRANSİST 2017 FUAR HAKKINDA

Transist 2017 Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı “Toplu Ulaşımda” 4I: Innovation (İnovasyon), Integration (Entegrasyon), Information (Bilgi Sistemleri), Intelligence (İş Zekası) teması ile; İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, 2 – 4 Kasım 2017 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Rumeli Salonu, ICEC ve İstanbul Kongre Merkezi, ICC’de gerçekleşecektir.

Ulaşım alanında hizmet veren tüm kurum ve otoritelerin yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda Büyükşehir ve İl Belediyeleri, Üniversiteler, deniz kara, demir yolu ve raylı sistem ulaşımında ürün tedarik eden ve hizmet veren firmalar ile sivil toplum kuruluşlarının da katılacağı bu büyük organizasyona ev sahipliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı” ile küresel farkındalık oluşturmaktadır.

PROGRAM – ANA SALON

1. GÜN

2 KASIM 2017
09:30 — 11:00
Açılış Oturumu
11:00 — 11:30
Fuar Açılışı
11:30 — 13:00
Öğle Arası
13:00 — 13:30
Keynote
13:30 — 15:00
Geleceğin Ulaşımına Yön Veren Değişim: Açık İnovasyon (INNOVATION)

Bir değişim süreci anlamına gelen açık inovasyon; ulaşım sistemlerinde trendler, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ön planda tutularak ulaşım sektöründe bir rekabet oluşmasını sağlamaktadır.
Ulaşımda geleceğin en önemli kavramlarından biri haline gelen açık inovasyon fikirlerin özgürce dolaşımı ve rekabet sağlaması ile gelişimi daha çok destelemekte ve kurumları dış kaynaklarla olan iletişimi artırmaktadır.

Bu bilgilerden hareket ederek panelistlerimiz, oturum başkanı eşliğinde geleceğin ulaşım trendlerini ve açık inovasyona dair fikirlerini katılımcılara aktaracak.

15:00 — 15:30
Ara
15:30 — 16:00
Keynote
16:00 — 17:30
Ulaşım Modlarının Entegrasyonu ve Şehir İçi Hareketlilik (INTEGRATION)

Ulaşımda entegrasyonun oynadığı rol yoğun demografik yapıya sahip olan metropollerde açık bir şekilde görülmektedir. İyi oluşturulmuş entegre sistemler iç içe geçmiş ulaşım ağlarındaki zamanlama ve geçiş karmaşasını ortadan kaldırılmasında önemli rol oynamaktadır.

Mobil uygulamalarla yolcuya ya da sürücüye ulaşmanın kolaylaştığı günümüzde, etkin bilgilendirme sistemleri sadece şehir içi hareketliliği kolaylaştırılmakla kalmadı, özel kişiler; araç ve yolculuk paylaşımları ile bu hareketliliğin bir parçası oldu. Hepsini içine alan şehir içi ulaşımda kara, deniz ve demiryolu hatlarının bu bütünleşik yapısı ancak iyi bir iletişim sistemi ile kontrol edilebilir. Bu durum ise, Trafik Kontrol Merkezlerinden Yerel Yönetimlere, yayalardan, duraklara ve bütün ulaşım hatlarında oluşturulacak entegre yapı ile mümkün olacaktır.

Konuşmacılarımız bu perspektifte ulaşım modlarının entegrasyonunu ve şehir içi hareketliliği değerlendirecekler.

17:30 — 18:30
Kokteyl

2. GÜN

3 KASIM 2017
10:30 — 12:00
Bilgilendirme Sistemleri ve Ulaştırma Ağlarının Etkin Yönetimi (INFORMATION)

Ulaşım ağlarının işleyişinde koordinasyonu sağlayıp yönetimi kolaylaştırmak en başta sağlam bir veri altyapısını ve bilgilendirme sistemini gerektirmektedir. Aktif ve canlı bir sistem olan ulaşım sistemi sürekli veri üretmektedir. Bu verilerin analiz edilmesiyle oluşturulan çıktılar; yolcuların ihtiyaçlarının karşılanmasında, hat ve durak optimizasyonlarının sağlanmasında önemli rol oynamaktadır, buna ek olarak yönetim ve denetlemede kurumlara önemli imkânlar sunmaktadır.

Oturumda; İstanbul ulaşım ağının yönetimi ve bu alanda kullanılan bilgi sistemleri panelistlerimiz tarafından tartışılacaktır.

12:00 — 14:30
Öğle Arası
14:30 — 16:00
Ulaşımda Entegre Planlamanın Anahtarı: İş Zekâsı Çözümleri (INTELLIGENCE)

Trafik, İstanbul’un en büyük ulaşım problemlerinin başında gelmektedir. Ulaşımı olumsuz etkileyecek olan problemler kimi zaman kişi merkezliyken, kimi zaman da teknik nedenlerden kaynaklanmaktadır. Burada en önemli düzenleyici kavramlardan biri olarak iş zekası karşımıza çıkıyor. Problemlerin minimize edilmesine yönelik akıllı şerit uygulamaları, elektronik ödemeler ya da araç-yol arasındaki haberleşme sistemleri gibi birbirine entegre uygulamalar iş zekasının pratik kullanımına verilebilecek örneklerdendir.

Bu konseptte konuşmacılarımız iş zekasının ulaşıma katkıda bulunduğu örnekleri, yeni projeleri ve bunların uygulanabilirliklerini masaya yatıracaklar.

16:00 — 16:30
Ara
16:30 — 17:00
Sosyal Keynote
17:00 — 17:30
Kapanış Oturumu
17:30 — 18:30
Ödül Töreni

 PROGRAM – SMART MOBILITY CONFERENCE

Smart Mobility Conference, Transist Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı kapsamında bu yıl ikinci kez “Bisiklet Özgürlüğü (The Freedom of Cycling)” teması ile gerçekleştirilecektir.

Tüm oturumlarda üst düzey yönetici, konuşmacı ve katılımcı kitlesi hedeflenerek akıllı şehircilik mobilite açısından ele alınacaktır.

1. GÜN

2 KASIM 2017
13:30 – 14:30
Panel
Temiz, Sessiz, Etkin ve Özgür: Kent İçi Ulaşım Aracı Olarak Bisiklet

Şehirlere bakıldığında trafik problemlerinin yaşattığı sıkıntılar, hava kirliliği, gürültü kirliliği gibi etmenler insan sağlığını ve kent yaşamını olumsuz etkilemektedir. Kent içi ulaşımda güvenli, sağlıklı, çevre dostu ve ekonomik bir ulaşım aracı olarak kullanılan bisiklet; kent içi ulaşım problemlerinin en önemli çözümlerimden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kent içinde kullanılan bisiklet kullanım oranın artması; kısa ve orta mesafeli yolculuklar için özel araçların yerini alması, kent insanının spor yapmasına katkı sağlaması ve enerji tüketiminin azalmasını sağlamaktadır.

14:30 – 15:00
Kahve Arası
15:00 – 15:30
Keynote
A Rolling Revolution: Cycling
15:30 – 15:45
Kahve Arası
15:45 – 16:30
Best Practices (Şehir Örnekleri)

2. GÜN

3 KASIM 2017
11:00 – 12:00
Panel
Kent içi Ulaşımda Bisiklet Yolu Altyapısı ve Bisiklet Paylaşım Modeli

İstanbul gibi mega kentlerde kent içi ulaşım ve hareketlilik ulaşım sistemlerinde karşılaşılan sorunlar olarak görülmektedir. Ulaşım sistemlerinin bisiklet kullanımında desteklenmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması yaşanabilir bir şehir için ön plana çıkmaktadır.

Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması altyapısal eksikliklerin giderilmesinin yanı sıra bisiklet kiralama sistemleri, akıllı ödeme sistemleri ve ulaşım modları ile entegrasyonla desteklenmesi gerekmektedir.

Paylaşım ekonomisine yönelik modellerin trend haline geldiği günümüzde herkes mantıklı, ucuz ve doğaya saygılı yöntemleri kullanmaya hazır. Tüm dünyada bisiklet paylaşım modelleri hızlı bir şekilde yükselmektedir. Bisiklet paylaşım sistemleri, bireysel kullanıcılara kent-içinde gerçekleştirmek istedikleri yolculuklar için diğer ulaşım türlerine bütünleşik, paylaşımlı bir bisikletli ulaşım seçeneği sunmaktadır.

12:00 – 14:00
Öğle Arası
14:00 – 16:00
Çalıştay
Bisiklet Kullanımının Yaygınlaştırılması için Toplumsal Bilincin Artırılması ve Farkındalık Çalışmaları

 PROGRAM – AKADEMİK SALON 1

1. GÜN

2 KASIM 2017
13.30 – 15.00
Information 1 – Bilgilendirme Sistemleri 1 Oturumu

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hande DEMİREL

Doç. Dr. Hande DEMİREL, İstanbul Teknik Üniversitesi, Öğretim Üyesi
*Bildiri: Kentiçi Eğitim Hizmetlerine Erişimdeki Yıllara Bağlı Değişim: İstanbul Örneği

Araş. Gör. Alican BOZYİĞİT, Dokuz Eylül Üniversitesi, Öğretim Üyesi Yardımcısı
*Bildiri: A Fast Route Planning Algorithm regarding the Least Transfer

Rana ABİD, Atatürk Üniversitesi, Doktora Öğrencisi
*Bildiri: Traffic Cameras System for Amman City

Çağlar TOZLUOĞLU, İSBAK A.Ş., Harita Mühendisi
*Bildiri: Yol Üstü Otopark Performans Ölçütleri ve Veri Toplama Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

16.00 – 17.30
Information 2 – Bilgilendirme Sistemleri 2 Oturumu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN

Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN, Galatasaray Üniversitesi, Öğretim Üyesi,
*Bildiri: Akıllı Kentsel Lojistik Çözümlerinin Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Önder TOMBUŞ, Maltepe Üniversitesi, Öğretim Üyesi
*Bildiri: Araç Toplama: Bir Otomotiv Şirketinde Ortak Tedarik İçin Araç Atama Modeli

Esma DİLEK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Trafik Müdür Yardımcısı
*Bildiri: “İBB Navi” İle Akıllı Hareketlilik

Yrd. Doç. Dr. Selim DÜNDAR, Okan Üniversitesi, Öğretim Üyesi
*Bildiri: Yolcu İhtiyaçlarının İncelenmesi: İETT Örneği

2. GÜN

3 KASIM 2017
10.30 – 12:00
Innovation 1- İnovasyon 1 Oturumu

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ebru ARIKAN ÖZTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Ebru ARIKAN ÖZTÜRK, Gazi Üniversitesi, Öğretim Üyesi
*Bildiri: Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Endeksi

Araş. Gör. Berna AKSOY, Yıldız Teknik Üniversitesi, Öğretim Üyesi Yardımcısı
*Bildiri: Lojistikte Sürdürülebilir Yaklaşımlar: Bir Yeşil Lojistik Uygulaması Olarak Alternatif Yük Taşımacılığı Örnekleri

Yrd. Doç. Dr. Şeref TÜZEMEN, Anadolu Üniversitesi, Öğretim Üyesi
*Bildiri: Demiryolu Araçlarında: Yüksek Hızlı Tren Teknolojisine Geçişte İnsan Faktörünün Önemi

Abdurrahim TANŞU, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Elektrik Mühendisi
*Bildiri: Kent İçi Ulaştırmada Yönetim Modelleri

Yrd. Doç. Dr. Fahrettin ELDEMİR, Yıldız Teknik Üniversitesi, Öğretim Üyesi
*Bildiri: Karınca Koloni Algoritması ile Güzergah Atama

14.30 – 16:00
Innovation 2 – İnovasyon 2 Oturumu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necati ARAS

Prof. Dr. Necati ARAS, Boğaziçi Üniversitesi, Öğretim Üyesi
*Bildiri: Ulaşım Ağlarında En Kırılgan Bileşenlerin Belirlenmesi

Dr. Yaşanur KAYIKCI, Türk – Alman Üniversitesi, Öğretim Üyesi
*Bildiri: Hyper Commute Options in Mass Transit

Araş. Gör. Zeynep İdil ERZURUM ÇİÇEK, Anadolu Üniversitesi, Öğretim Üyesi Yardımcısı
*Bildiri: Short Term Traffic Flow Forecasting Using Artificial Neural Networks

Mehmet Taciddin AKÇAY, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Elektrik Mühendisi
*Bildiri: 1500 V DC Beslemeli Bir Demiryolu Hattında Yıldırım ve Anahtarlama Darbelerinin Hat Gerilimine Etkisinin Analizi Ve Çözüm Önerileri

Prof. Dr. Ali Osman ATAHAN, İstanbul Teknik Üniversitesi, Öğretim Üyesi
*Bildiri: Türkiye’nin İlk CE Belgeli Milli Beton Bariyeri

PROGRAM – AKADEMİK SALON 2

1. GÜN

2 KASIM 2017
13.30 – 15.00
Intelligence 1 – İş Zekası 1 Oturumu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Osman ATAHAN
İstanbul Teknik Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Ahmet EKER, Kayseri Ulaşım A.Ş., İnşaat Mühendisi
*Bildiri: Sıkışıklık Ölçme Sistemleri

Bora YAZKAN, İSBAK A.Ş., Trafik Mühendisi
*Bildiri: İstanbul’da Adaptif Sinyal Yönetim Sistemi Uygulaması ve Seyahat Süresi Analizi ile Öncesi ve Sonrası Kıyaslaması

Mustafa Kemal SÜRMENELİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yazılım Mühendisi
*Bildiri: Coğrafi Konum Verilerinin Mevcut Yol Ağıyla Eşleştirilmesinde Grid Sistemi Algoritması

Bahar ERDEM, BELBİM A.Ş., Yazı İşleri ve Arşiv Şefi
*Bildiri: İstanbul Metrobüs Hattındaki Aktarma Durakları Senaryolarının İncelenmesi

16.00 – 17.30
Intelligence 2 – İş Zekası 2 Oturumu

Oturum Başkanı: Dr. Birgit OBERER

Dr. Birgit OBERER, Sakarya Üniversitesi, Öğretim Üyesi
*Bildiri: Sustainable Cities Need Smart Transportation: The Industry 4.0 Transportation Matrix

Süleyman KARAYANIK, TCDD Taşımacılık A.Ş., Yüksek Mühendis
*Bildiri: Marmaray Trafik Yönetim Sistemleri ve Anklaşman Sisteminin SCADA ile Simülasyonu

Abdülbasid DOĞRU, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir ve Ulaşım Planlama Uzmanı
*Bildiri: Integration land-use planning and sustainable transport for energy efficiency, by improving neighborhood accessibility and cycling, case study; Çamlik Neighberhood, Pendik District, Istanbul

Mevlâna Arif TUNCAY, Kayseri Ulaşım A.Ş., İnşaat Mühendisi
*Bildiri: Akıllı Park Sistemleri

2. GÜN

3 KASIM 2017
10:30 – 12.00
Integration 1 – Entegrasyon 1 Oturumu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Atakan AKSOY

Prof. Dr. Atakan AKSOY, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Öğretim Üyesi
*Bildiri: Doğu Karadeniz İlleri İçin Tünel Ağırlıklı Güney Ekspres Karayolunun Ve Samsun-Batum Demiryolu Hattının Birlikte İnşasının Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Değerlendirilmesi

A. Fatih ERDOĞAN, Kayseri Ulaşım A.Ş., İnşaat Mühendisi (MBA)
*Bildiri: Özel Araç Kullanıcılarının Toplu Taşımaya Yönlendirilmesinde Pazarlama Stratejileri

Abdulmuttalip DEMİREL, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Projelerden Sorumlu Genel Sekreter Danışmanı
*Bildiri: Toplu Taşıma Ağ Planlamasında İlkeler Ve Başarı Örnekleri

Araş. Gör. Hazal YILMAZ SÖNMEZ, İstanbul Teknik Üniversitesi, Öğretim Üyesi Yardımcısı
*Bildiri: Toplu Taşıma Ücretlendirme Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme

14:30 – 16.00
Integration 2 – Entegrasyon 2 Oturumu

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Sibel BAYAR

Yrd. Doç. Dr. Sibel BAYAR, İstanbul Üniversitesi, Öğretim Üyesi
*Bildiri: İstanbul Kentiçi Ulaşımında Denizyolu Taşımacılığının İncelenmesi

Tanweer Ahmed SIDDIQI, Platform Turizm Pakistan, Teknik ve Operasyondan Sorumlu Müdür Yardımcısı
*Bildiri: Heading Towards An Integrated Transport System In Pakistan

Yrd. Doç. Dr. Ilgın GÖKAŞAR, Boğaziçi Üniversitesi, Öğretim Üyesi
*Bildiri: Personel Taşıtlarının Toplu Ulaşım Türleri İle Bütünleşmesi: Boğaziçi Üniversitesi Örneği

Araş. Gör. Ertuğrul AYYILDIZ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Öğretim Üyesi Yardımcısı
*Bildiri: Çok Hedefli En Kısa Yol Şebeke Engelleme Problemi

ÇALIŞTAYLAR

1. GÜN

2 KASIM 2017
13:00 — 15:00
Tosun Salonu
Raylı Sistem İnşaatlarında Proje ve Risk Yönetimi

Düzenleyen Kurum: İBB – Raylı Sistemler Proje Müdürlüğü
Kapalı Oturum

13:00 — 15:00
Sühulet Salonu
Kentsel Mimarinin Erişilebilir Toplu Ulaşım Entegrasyonu Üzerinde Etkisi

Düzenleyen Kurum: İBB – Erişilebilirlik Komitesi
Kapalı Oturum

15:30 — 16:30
Tosun Salonu
Raylı Sistem İnşaatlarında Proje ve Risk Yönetimi

Düzenleyen Kurum: İBB – Raylı Sistemler Proje Müdürlüğü
Kapalı Oturum

15:30 — 16:30
Sühulet Salonu
Kentsel Mimarinin Erişilebilir Toplu Ulaşım Entegrasyonu Üzerinde Etkisi

Düzenleyen Kurum: İBB – Erişilebilirlik Komitesi
Kapalı Oturum

15:30 — 17:30
Nostaljik Tramvay Salonu
Gençlerden Hayata İnovatif Dokunuşlar

Düzenleyen Kurum: TEKDER
Kapalı Oturum

2.GÜN

3 KASIM 2017
10:00 — 12:00
Sühulet Salonu
AUS Değerlendirme Endeksi

Düzenleyen Kurum: AUSDER
Kapalı Oturum

14:00 — 16:00
Tosun Salonu
Toplu Taşımada Hizmet Alımı Ve İşletme Modeli

Düzenleyen Kurum: Türkiye Belediyeler Birliği
Açık Oturum

14:00 — 16:00
Sühulet Salonu
Raylı Sistemlerde Bim Uygulamaları

Düzenleyen Kurum: İBB – Avrupa Yakası Raylı Sistemler Müdürlüğü
Kapalı Oturum

14:00 — 15:30
Taksim Tünel Salonu
İstanbul Akıllı Ulaşım Çözümleri Yarışması Finalist Sunumları

Düzenleyen Kurum: İSBAK
Açık Oturum

Transist Hackathon Etkinliği için TIKLAYIN !

TRANSİST 2017 KAYIT

Transist 2017 Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarına  KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYIN !

No Responses

Yorum Yazın !