Mimari ve Kentsel Enformatik Yüksek Lisans Programı

Mimari ve Kentsel Enformatik Yüksek Lisans Programı; akıllı şehir, akıllı bina, veri yönetimi, mekansal veritabanı yönetimi, GIS(Coğrafi Bilgi Sistemleri), 3D GIS, BIM gibi alanlarda uzmanlık sağlayan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi enformatik anabilim dalına bağlı bir yüksek lisans programıdır.

Mimari ve Kentsel Enformatik Yüksek Lisans Programı; akıllı şehir, akıllı bina, veri yönetimi, mekansal veritabanı yönetimi, GIS(Coğrafi Bilgi Sistemleri), 3D GIS, BIM gibi alanlarda uzmanlık sağlayan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi enformatik anabilim dalına bağlı bir yüksek lisans programıdır.

Mimari ve Kentsel Enformatik Program İçeriği

Mimari ve Kentsel Enformatik Yüksek Lisans Programı; akıllı şehir, akıllı bina, veri yönetimi, mekansal veritabanı yönetimi, GIS(Coğrafi Bilgi Sistemleri), 3D GIS, BIM gibi alanlarda uzmanlık sağlayan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi enformatik anabilim dalına bağlı bir yüksek lisans programıdır.

Enformatik için genel olarak veri toplama, işleme, saklama ve veriyi anlamlı bilgiye dönüştürme gibi faaliyetleri gerçekleştiren bir araçtır diyebiliriz.

Mimari ve Kentsel Enformatik Programı; Mimarlık, Kentsel Planlama ve Yönetimi bağlamında gerek duyulan bilgi toplama, işleme, saklama ve bunlardan anlamlı analizler üretme gibi tüm bilgi yönetimi faaliyetlerini gerçekleştirecek ve bunlarla ilgili gerekli araçları geliştirecek mezunlar yetiştirmek amacını taşımaktadır.

Program tek başına 2 temel alanda uzmanlaşmaya olanak sağlıyor. Biraz daha detaylandırmak adına programı iki başlıkta ele alalım;

  1. Kentsel Enformatik
  2. Mimari Enformatik

Kentsel Enformatik, Mimari Enformatik diye iki ayrı program yok. programın adı Mimari ve Kentsel Enformatik öncelikle bunu netleştirelim. peki neden iki başlığa ayırdık ? Çünkü mikro ve makro ölçeğe hitap eden programda bir alanda uzmanlaşmanız sizin için daha iyi olacaktır.

Program genelinde Mimarlar, İnşaat Mühendisleri ve İç Mimarlar gibi meslek grupları mikro ölçeğe dayalı disiplinler olduğu için Mimari Enformatik alanında ilerlemektedir.

Şehir Plancıları ve Harita Mühendisleri gibi meslek grupları makro ölçeğe dayalı disiplinler olduğu için Kentsel Enformatik alanında ilerlemektedirler.

Kentsel Enformatik

Şehir planlarken, herhangi bir mekansal strateji geliştirirken veya mekansal proje üretilirken; konuya ilişkin alanın mevcut durumuna yönelik veri ve bilgilere sahip olmanız ve bu veri ve bilgileri ölçümleyebilir olmanız gerekir.

Mekanı, bölgeyi veya kenti analiz edebilmek için verileri sayısallaştırmanız yani dijital ortama aktarmanız gerekir.

Kentsel Enformatik; gelişen teknoloji ile birlikte mekansal ve mekansal olmayan verileri mekansal bilgiye çevirir. Bizler bu şekilde karmaşık sistemlerden oluşan kompleks şehirleri daha rahat okuyabilir, analiz edebilir ve dolayısıyla stratejiler geliştirebiliriz.

Kentsel Enformatik alanı ile ilgili dersler;

Mikro ve Makro Mekanlarda Veri Yönetimi

PHP MySQL Veri tabanı eğitimi, mekansal veritabanı eğitimi gibi veritabanı eğitimlerini kapsamaktadır.

Nesne Tabanlı Programlama

Python programlama dili tabanlı nesne tabanlı programlama eğitimini içerir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri

ArcGIS tabanlı CBS eğitimini kapsamaktadır.

Mekansal Analiz

Kaos, Düzen ve Karmaşıklık Kuramı bağlamında irdelenen mekanın sayısallaştırılması ile birlikte istatistik yöntemiyle analiz edilmesini kapsamaktadır.

3B ve Web Tabanlı Sayısal Kent Modelleme

Açık kaynak program olan PostgreSQL, PostGIS, QGIS, CESIUM, OpenStreetMap, mapbox ve Leaflet gibi programlar ile gerçek 3 boyutlu haritalama ve web tabanlı kent modelleme eğitimlerini kapsar.

Mimari Enformatik

Mimari Enformatik bağlamında mikro ölçekte geliştirilen stratejilerde mimari boyuttaki verilerin sayısallaştırılmasıyla bina bilgi modeli oluşturulmasında rol oynar.

BIM (Building Information Modeling) alanında uzmanlık sağlayan bu alanda dersler kuramsal teori ve bilgisayar programlarına dayalı pratiği kapsar.

Bina Bilgi Yönetimi “bir binaya ait ihtiyacın belirlenmesi ve ön tasarım sürecinden başlayarak binanın yıkımına kadar olan tüm yaşam döngüsü boyunca gerçekleşecek süreçlerce gereken bilgiyi toplama, saklama ve bilgi yönetimi faaliyetleri bütünü” ifadesi ile tanımlanabilir.

Mimari Enformatik alanı ile ilgili dersler;

Bu dersler kapsamında enerji analizi, güneşlenme analizi, rüzgar analizi, maliyet analizi gibi parametreler belirlenir.

Bina Bilgi Modelleme

BIM (Building Information Modeling) eğitimini kapsamaktadır. Revit programı ile projelendirme yapılır.

Sürdürülebilir Bina Bilgi Modelleme

Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde BIM (Building Information Modeling) eğitimini kapsamaktadır. Revit programı ile projelendirme yapılır.

Bina Bilgi Modelleri ile Tümleşik Proje Yönetimi

Revit programı ile projelendirme yapılır.

Mimari ve Kentsel Enformatik Yüksek Lisans Programı Ortak Dersler

Mimari ve Kentsel Enformatik Uygulamaları

Mimari ve Kentsel Enformatik Programının tabiri caiz ise atölyesidir, stüdyosudur yani proje dersidir.

Öncelikle bir mimari hedef belirlenir. mimari hedef ne ise (opera binası, kültür sanat merkezi, okul, ibadethane, mixed use vs.) o hedefe yönelik ArcGIS, Python vb. programlar ile yer seçimi analizi yapılır.

Parametrelerimize uygun en mantıklı seçim belirlendikten sonra mimari ölçeğe geçilir.

Mimari ölçekte binamız akıllı olacaksa akıllı sistemler ile tasarlanır. sıfır enerjili olacaksa kendi kendine yetebilen, temiz enerjili üretime dayalı bir bina olacak şekilde tasarlanır. sürdürülebilir bina olacaksa çeşitli analizler yapılarak (güneşlenme analizi, enerji analizi, rüzgar analizi, maliyet analizi vs.) bu parametrelere uygun tasarlanır.

Bilimsel Nedensellik ve Yazım

Makale nasıl yazılır, kaynakça nasıl gösterilir atıflar nasıl yazılır gibi akademik metin yazımları için rehber niteliği taşıyan bir derstir.

Seminer

Sunum nasıl hazırlanır, akademik metin sunumu nasıl yapılır, sorularına cevap niteliğinde eğitimdir.

Yüksek Lisans Araştırma Konuları

Ders dönemi bittiğinde başlanılacak olan tez çalışması için araştırmacının konusunun belirlenmesini hedefleyen bu yolda çeşitli ilerlemeleri sağlamasına yardımcı olan danışman-öğrenci ilişkisinde yürütülen derstir.

Sonuç olarak Mimari ve Kentsel Enformatik Programında Yüksek Lisans yapmak isteyen kimseler;

  • Akıllı Şehir, Akıllı Kent (Smart City),
  • BIM Manager, Akıllı Bina, Sıfır Enerjili Bina,
  • GIS, CityGML, 3D GIS

gibi alanlarda uzmanlaşabilirler.

İletişim Linkleri

Mimari ve Kentsel Enformatik Yüksek Lisans Programı resmi web adresi için tıklayınız.

MSGSÜ Enformatik Bölümü Facebook adresi için tıklayınız.

MSGSÜ Enformatik Ders Bilgi Kataloğu için tıklayınız.

MSGSÜ Enformatik Bölümü Twitter adresi için tıklayınız.

Detaylı Doküman için tıklayınız.

Yorum Yazın !