Metabolist Hareket

Metabolist hareket ile,  savaş sonrası yıkılan Japon kentlerinin metabolist ve teknolojik bir etki ile yeniden planlaması ve kent yaşantısına uyum sağlaması amaçlanmaktadır. Bir diğer değişle kapsül kentler oluşmaktadır.

METABOLİST HAREKETİN TARİHİ VE FELSEFESİ

Metabolist hareket 1960 yılında, bir grup Japon mimar, şehir plancısı ve tasarımcılar tarafından ortaya çıkmıştır. Bu grup Noboru Kawazoe, Masato Otaka, Kiyonori Kikutake, Kisho Kurokawa, Kenji Ekuan, Kiyoshi Awazu’dan oluşmaktadır.

TOKYO-NAKAGİN CAPSULE TOWER

Japon Mimarlar ve Şehir Plancıları bu dönemdeki benzer grupların fikir ve düşünceleri ile ilişki içerisindedir. 1959’da toplanan CIAM-Team 10 konferansında Japonya’yı Kenzo Tange temsil etmiştir. Tange konferanta üretilen fikirlerle Metabolist yaklaşımı şekillendirmiştir. Metabolist grup kendi hareketleri ve yabancı grupların farklılıklarını ve ortak noktalarını belirtmek için manifesto yayınlamıştır. Metabolist grubun ilk manifestosu “Metabolism: Yeni Bir Şehircilik İçin Öneriler “ (Metabolism 1960: Proposala For New Urbanism). Bu yayın üyelere ait bağımsız projeler ve kent planlarından oluşmaktadır. Kikutake’nin ‘Marine City’ (deniz şehir) ve ‘Tower City’ (kule şehir), Kurokawa’nın ‘Agricultural City’ (tarımsal şehir) gibi projeleri dikkat çekmiştir.

Marine City

Agricultural City

Agricultural City

Tower City

Tower City

Metabolist mimarinin mantığı “Bizim modelimiz genel kent fikirlerinden soyutlanmış ideal imajlar değildir, bunun yerine kentlerin karşı karşıya kaldığı çelişkiyi ortaya koyar.”(Kurokawa) 1961-1962 yıllarında metabolist fikirleri gerçeğe uyarlamanın yollarını araştırmaktadırlar. 1965 yılındaki toplantıda ise “Metamorfoz” ve “Simbiyoz” (birlikte yaşam) kavramları ortaya atılmıştır. Kurokawa’ya göre “Metamorfoz halk tabanına yayılamazsa Metabolismin ilkeleriyle devam etmek imkansızdır”

Kenzo Tange tema pavyonu tasarlamış ve Kurokawa bu proje üzerinde “Kapsül Ev” projesini Osaka fuarında sergilemiştir. Kurokwa bunu üzerine Metabolism manifestosu olan Kapsül Deklarasyonunu yayınlamıştır. Böylece Tokyo-Nakagin’de bulunan Capsule Tower inşaa edilmiştir.

METABOLİST YAKLAŞIM

Metabolist yaklaşım, canlıların metabolizmasından etkilenerek geliştirilmiştir. Bir nevi bir hücre gibi yenilenebilen, canlı ve yaşamsal faaliyetleri karşılayan sistemler kurgusudur. Örneğin kapsül evleri hücre sistemi kurgusu üzerine kurmuşlardır. Şehirler ve mimarlık büyüyen metabolizmalara benzetilmektedir. “Simbiyoz” adını verdiği felsefesine göre, yeni kentler ve binalar, yeni çağın bireylerinin gereksinimlerine göre büyüyebilir ve değişebilir canlı varlıklar gibi tasarlanmaktadır. Metabolist yaklaşımın evrensel nitelikteki kurgusu ise, sürekli üretim ve yıkım döngüsüyle devingen alanların oluşturulmasıdır.

KISHO KUROKAWA’NIN METABOLİST YAKLAŞIMI

“Yaşayan organizmalarının metabolizmalarının olması gibi, şehirlerin ve mimarinin de büyüdüğüne ve metabolizmalarının olduğuna inandık. Bu bizim hareketimizin felsefesinin başlangıç noktası idi. Metabolism hareketi birçok farklı yönlere yayılmıştır ve tek bir kelimeyle özetlemek mümkün değildir. İnsan oğlunun ve teknolojinin geçmişi, mevcut anı ve geleceğinin bir arada bulunması demek doğru olur diğer bir deyişle artsüremlilik ve eşzamanlılık konuları bunun merkezini teşkil etmektedir. Aynı zamanda Metabolismin çekirdeğinde Doğu düşüncesi geleneği vardır.” Sözüyle Metabolist yaklaşımı açıklamıştır.

SAVAŞIN ETKİLERİ

Metabolist mimarlık, Tokyo ve Hiroşima gibi savaş sonrası büyük oranda yok olan metropollerin, kent planlarından, alt yapı sistemlerinden en küçük yaşama birimlerine kadar yeniden planlanması gerektiğini düşünmüşlerdir. Bu amaçla Metabolist söylemler daha çok kent planlarına ilişkindir.

KİKUTAKE’YE GÖRE

Kikutake savaş sonrası yıkılan kentler için “Metropolitan alanlardaki kargaşa ve felç bizi bu önerileri yapmaya zorladı. Büyük Tokyo şehri hastadır. Hatta içinde yaşayan sakinlerin adaptasyon kabiliyetlerine güvenerek bu hastalığını gizlemeye ve mevcut durumu sürdürmeye çalışmaktadır” sözleriyle açıklamıştır.

KENZO TANGE’YE GÖRE

“Tokyo görüntüsünü hafızamdan kazıyamam. Karşılaştığım manzara ıssızdı, terkedilmişti… Yok olmuş ev alanları, küçük dükkan ve mağazalar yerle bir olmuştu.” Tange sözleriyle, Japonyanın büyük bir kentsel yıkım içerisinde olduğunu ve yeni çözümler  üretilmesi gerektiğini açıklamıştır.

MİMARİ  VE METABOLİSM

“Kapsül Deklarasyonu”, Kisho Kurokawa “Metabolism’den Birlikte Yaşama Düşüncesine” isimli kitabında mimari yaklaşım manifestosu niteliğinde açıklamıştır.

1-Kapsül bir yarı insan, yarı makine (cybory) mimarlığıdır.

2-Kapsül farklılaşan bir topluluk örneğidir. Bu sistem özgür mekanları oluşturmaktadır.

3-Kapsül yerleşimleri için bağlı oldukları ve iç dünyalarını tatmin eden doğru yer “metropolis” oluşacaktır. Kapsül doklar ve ortak kullanım alanları insanların sosyal etkileşim içerisinde olmasını sağlayacaktır.

4-Kapsül endüstriyel prefabrike bir binanın mükemmel formudur.

Yorum Yazın !