Kimlikli Kent Mobilyaları Fikir ve Tasarım Yarışması

kent mobilyaları tasarim yarışması-Kimlikli Kent Mobilyaları Fikir Tasarım Yarışması-kent mobilyaları

Kimlikli Kent Mobilyaları Fikir Tasarım Yarışması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenmiştir. Kent Mobilyaları Yarışmasına başvurular için son tarih 30 Mayıs 2017.

Kent mobilyaları yarışması için yer görme zorunlu değildir, ancak jüri tarafından, yarışmacıların yer görülmesi tavsiye edilmektedir.

Kent Mobilyaları Yarışma Konusu

Belirlenen 5 farklı iklim bölgesine ait seçilen illerde, kent mobilyalarının;

 • Oturma birimleri
 • Aydınlatma elemanları
 • İşaret ve bilgi levhaları
 • Sınırlandırıcılar
 • Su ögesi
 • Satış birimleri (10 m2’den büyük olmayan)
 • Sanatsal objeler
 • Zemin kaplamaları
 • Çöp Kutuları
 • Toplu Taşıma Durakları tasarlanması işidir.

Aynı zamanda tasarımların uygulanabilir olması adına ulusal ve uluslararası standartlara uyması esastır.

Yarışmanın Amacı

Kentler yaşayan kültürümüz ve tarihimizdir. İçinde barındırdıkları hemşerileri ile gelişirler, yönlenirler, kültürel çevrelerini oluştururlar. Bu bağlamda kentin geleceğini, içinde yaşayan insanların kararları ve davranış biçimleri belirler. İnsanların zaman içinde oluşturdukları yaşam biçimi fiziksel mekâna yansır.

Bakanlıkça düzenlenen söz konusu yarışmanın amacı, kimliği kaybolma tehlikesi içinde olan kentlerimize yeni kimlik kazandırmak ve bunun kent kimliğini oluşturan tüm kentsel öğelerin tasarımları ve çözüm önerilerini kent kullanıcılarını merkez alan bir anlayışla çözmektir.

Kentlerin kimliğini, sahip olduğu coğrafyadaki kültürel değerleri belirler. Yarışmanın temel amacı olan kimlik değerinin ortaya konmasında; kent kültürünün önemi yadsınamaz. Kent kültürü, süreç içinde oluşan yaşam kesitlerinin bir birikimidir. Kent insanında süreç içinde oluşan kentlileşme bilinci, bulunduğu mekâna ve kente aidiyet hissini oluşturur. Bu aidiyet bilinci kentte yasayanları “yer” e bağlar. Bu anlamdaki “yer” kavramı kimliği olmak, bir geçmişe sahip olmak olarak tanımlanabilir.

Bu bağlamda yarışmanın hedeflerinden biri, hızlı kentleşme süreciyle doğal ve kültürel kaynakların azalmasını önleyecek, söz konusu doğa – kent ilişkisi kurularak kimliği kaybolan yerleşim merkezlerine kentsel donatı elemanları tasarımı ile varlık ve kimlik değerlerinin açığa çıkarılmasının sağlanması olacaktır.

Yukarıda tarif edilen kavramsal bağlamlar dikkate alınarak kentlerimize yönelik mekânsal organizasyonun ortaya konmasını sağlayacak olan yarışmadaki temel amacımız fikir, düşünce ve yaşama dair bir dayatma değil, bu topraklara ait yaşam tecrübesi, tarih ve kültür süzgecinden geçip günümüze ulaşmış birikimi, yeni arayış ve yorumlarla zenginleştirmektir. Kentin yeniden tasarlanmasından ziyade mevcut durumu baz alınarak kent kimliğinin varlığının ve devamının bilincinde olarak günümüz koşullarına uygun tasarımların oluşturulmasına teşvik etmektir.

Ayrıca bu sayede ülkemizde proje üretiminde, ulusal yarışma yoluyla proje elde edilmesine öncülük edilmiş olunacak, tasarım kalitesinin gelişmesi sağlanacak ve kentlere özgün eserler kazandırılacaktır.

Kent Mobilyaları Yarışması Ödülleri

 • 1.Proje Ödülü 40.000 TL
 • 2.Proje Ödülü 30.000 TL
 • 3.Proje Ödülü 20.000 TL
 • 1.Mansiyon Ödülü 10.000 TL
 • 2.Mansiyon Ödülü 10.000 TL
 • 3.Mansiyon Ödülü 10.000 TL
 • 4.Mansiyon Ödülü 10.000 TL
 • 5.Mansiyon Ödülü 10.000 TL
 • 6.Mansiyon Ödülü 10.000 TL

Yarışmanın Şekli

Yarışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV)’nın organizasyonu ile serbest, ulusal ve günümüz mimarlık, peyzaj mimarlığı, endüstriyel tasarım, mühendislik, şehircilik ve sanat anlayışına uygun, ekonomik, çağdaş çözümlerin araştırılması ve güzel sanatların teşviki amacıyla açılmış ulusal ve tek kademeli fikir projesi yarışmasıdır.

Şartnamede belirtilmeyen hususlarda, Kamu İhale Kanunu Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama, Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Yarışmaya Katılım Esasları

Üniversitelerin mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama, endüstriyel ürün tasarımı, grafik tasarımı bölümlerinden mezun olanlar yarışmaya katılabilecektir.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri:

 • Y.Erdal KAYAPINAR Genel Md. Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
 • Banu Aslan CAN Genel Md. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

Asıl Jüri Üyeleri:

 • Refik TUZCUOĞLU Müsteşar Yrd. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • Vedad GÜRGEN Genel Md. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Gürol BARONCELLİ SAĞIROĞLU Y. Mimar Serbest
 • Burcu DERER OMAY Endüstri Ürünleri Tasarımcısı TOBB Üniversitesi
 • Murat DOĞRU Y.Şehir Plancısı Serbest
 • Çağatay GÖKMEN Şehir Ressamı
 • Yrd.Doç.Dr. Oktan NALBANTOĞLU Y.Peyzaj Mimarı Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Yedek Jüri Üyeleri:

 • Simge YÜCEEL DİNÇ Grafik Tasarımcısı İstanbul AREL Üniversitesi
 • Sedef SUNER Endüstri Ürünleri Tasarımcısı TOBB Üniversitesi
 • Hatice KARACA Y.Peyzaj Mimarı Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Raportörler:

 • Bülent YALAZI Y.Şehir Plancısı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Buket CİCİOĞLU Şehir Plancısı Özel Kalem Müdürlüğü
 • Evren SAYIN Y.Mimar Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Ayşe Şeyma MANAP Şehir Plancısı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Yeliz ÖYMEN Şehir Plancısı Özel Kalem Müdürlüğü

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın İlanı 01 Mart 2017
 • Son Soru Sorma Tarihi 31 Mart 2017
 • Soru-Cevap Açıklanma Tarihi 10 Nisan 2017
 • Son Proje Başvuru Tarihi 30 Mayıs 2017
 • Projelerin Son Teslim Tarihi 30 Mayıs 2017
 • Jürinin Toplanacağı Tarih 12 Haziran 2017
 • Sonuçların Açıklanma Tarihi 19 Haziran 2017

Kent mobilyaları yarışması için Kolokyum, Sergi, Yarışma Ödül Töreninin tarihi ve yeri ileri bir tarihte ilan edilecektir.

Kent Mobilyaları Yarışması şartnamesi için tıklayın.

Yararlı Buldunuz Mu ?
Sending
User Review
4 (4 votes)

Yorum Yazın !