İZOCAM ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2017

izocam-ogrenci-yarismasi-2017, izocam yarismasi, izocam ogrenci yarismasi, İzocam Öğrenci Yarışması

İzocam Öğrenci Yarışması

İzocam Öğrenci Yarışması’nın 2017 yılı teması “Kentsel Akupunktur” başlığı altında, Sürdürülebilir ve İklimle Dengeli Dönüştürme Yaklaşımı: Bir “Yapma Çevrenin” Canlandırılması olarak belirlenmiş olup 3 Nisan 2017 son katılım tarihidir. İzocam Öğrenci Yarışması sorusu, Isover, İzocam ve Madrid Belediyesi işbirliğiyle hazırlanmıştır.

İzocam Öğrenci Yarışması KONUSU ve AMACI

İzocam Öğrenci Yarışması 2017 yılı teması “Kentsel Akupunktur” başlığı altında, Sürdürülebilir ve İklimle Dengeli Dönüştürme Yaklaşımı: Bir “Yapma Çevrenin” Canlandırılması olarak belirlenmiştir.

Mevcut yerleşimin sürdürülebilir ve iklimle dengeli bir “yapma çevreye” dönüştürülürken, nesiller arası kaynaşmanın da göz önünde bulundurulması beklenmektedir. Bu amaca yönelik olarak “yapma çevrenin” canlandırılması için yeni yaklaşımların; proje önerisi, detay ve teknoloji başlıkları altında tartışıldığı bir fikir projesi geliştirilmesi ve bu fikrin ifade edilmesi beklenmektedir. 

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

İzocam Öğrenci Yarışması Isover, İzocam ve Madrid Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen uluslararası öğrenci yarışmasıdır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmanın ilk aşamasına üniversitelerin tüm bölümlerinden öğrenimi devam eden 1 Ocak 1989 ve sonrası doğumlu lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılabilir.

 • Yarışmanın ulusal ikinci aşamasında, her grupta en az bir mimarlık öğrencisi olması şartı aranır.
 • Takım üyelerinin, öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir.
 • Katılım bireysel olarak veya 2 kişiden oluşan ekipler halinde olabilir. Yarışmacı sadece tek bir proje grubunda yer alabilir.
 • Seçici kurul, raportörlük ve organizatör kuruluş bünyesinde (İzocam A.Ş.), yarışmayla ilgili çalışanlar, yarışmanın her hangi bir evresinde görev almış olanlar ve bu kişilerle birinci dereceden akrabalığı olanlar projelerini teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılırlar.
 • Yarışmaya katılmak isteyen tüm öğrenciler www.izocamogrenciyarismasi.com sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak kayıt olmalıdır. Ekip halinde yapılan başvurularda her üye için ayrı form doldurulmalıdır. Yarışmaya kayıt yaptırmayan öğrenciler projelerini teslim etseler bile katılımları geçersiz olacaktır.

 

YARIŞMA SÜRECİ ve YÖNTEMİ

 • İzocam Öğrenci Yarışması www.izocamogrenciyarismasi.com üzerinden yürütülecektir.
 • İzocam, tüm adayların isimlerini saklayarak, yarışma jürisinin tarafsızlığını sağlamayı taahhüt eder.
 • Kazanan projeler, www.izocamogrenciyarismasi.com adresinde kamuya açık ve süresiz olarak yayınlanacaktır.
 • Bütün yarışmacıların 3 Nisan 2017 tarihine kadar www.izocamogrenciyarismasi.com adresine kayıt olması gerekmektedir. Bunu yapmayan ya da eksik ya da yanlış bilgi sağlayan ekipler yarışmadan diskalifiye edilecektir.
 • Yarışmayla ilgili tüm resmi duyurumlar web sitesine kayıt yaptıran öğrencilere e-mail ile gönderilecektir.

YARIŞMA JÜRİLERİ

İzocam Öğrenci Yarışması ULUSAL JÜRİ

Ulusal yarışmada dereceye girecek projeler, yetkin öğretim görevlileri ve uzman mimarlardan oluşan ulusal jüri tarafından belirlenecektir. Ulusal jüri alfabetik sıraya göre aşağıda yer almaktadır.

 • Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, İTÜ Makine Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Yük. Mim. Ali Erkan Şahmalı, Günarda Proje Yönetimi Genel Müdürü
 • Mim. Burak İlhan, IBBM Mimarlık Kurucu Ortağı
 • Yük. Mim. Durmuş Dilekçi, Dilekçi Mimarlık Kurucusu
 • Yük. Mim. Hakan Demirel, Suyabatmaz Demirel Mimarlık Kurucu Ortağı
 • Doç. Dr. Gülten Manioğlu, İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Mehmet Çalışkan, ODTÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

İzocam Öğrenci Yarışması ULUSLARARASI JÜRİ

Uluslararası jüride 2 uzman mimar, Saint-Gobain’den 2 yetkili, Madrid Belediyesi’ni temsil eden 2 yetkili ve daha önceki yarışmalarda dereceye giren bir öğrenci yer alacaktır. Jüri toplam 7 kişiden oluşacaktır. Organizatör uluslararası jürinin sayısında ve içeriğinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilir. Jüri üyelerinin bilgileri Uluslararası Aşama’dan önce duyurulacaktır.

SORU ve CEVAPLAR

Yarışmacılar yarışmaya ilişkin sorularını www.izocamogrenciyarismasi.com adresinde yeralan soru formu kanalıyla iletebilir. Cevaplar soruyu soran öğrenciye gönderilecek ayrıca web sitesinde ki SSS bölümünde de yayımlanacaktır.

İzocam Öğrenci Yarışması ÖDÜLLERİ

Ödüllendirmeyi yapacak kuruluş, ulusal aşamada İzocam, uluslararası aşamada Saint-Gobain Isover’dir.

Ulusal Aşama Ödülleri

İzocam Öğrenci Yarışması’na katılan tüm öğrencilere “katılım belgesi” verilir. Ulusal birinci aşamada jüri tarafından başarılı bulunup ikinci aşamaya proje teslim ederek jüriye sunum yapan öğrenciler “finalist” olarak duyurulur, “özel finalist sertifikası” ve “YEM Kitabevi çeki veya kitap seti ile ödüllendirilir. Finalistlere, diğer finalistlerin ve jürinin olacağı açık jüri toplantısı ile proje sunumlarını birebir jüriye yapma ve jüriden doğrudan fikir alma imkanı sağlanır. Ulusal İkinci Aşamada dereceye girecek projeler para ödülü ve Madrid’de gerçekleşecek uluslararası finale

katılma hakkı kazanır.

Birincilik ödülü : 8.000 TL

İkincilik ödülü : 6.000 TL

Üçüncülük ödülü : 4.000 TL

Jüri uygun gördüğü durumlarda özel ödül verebilir. Özel ödül, ulusal aşamayla sınırlıdır, uluslararası finale katılmaya hak kazanmaz.

Ödül tutarı proje ekip üyelerine paylaştırılarak eşit miktarlarda her bir üyeye ayrı verilir.

Uluslararası Aşama Ödülleri

Birincilik ödülü : 1,500 €

İkincilik ödülü : 1,000 €

Üçüncülük ödülü : 750 €

Özel ödül : 500 €

Öğrenci ödülü : 500 €

Öğrenci Ödülü: “Öğrenci Ödülü” bütün katılımcı ekiplerin oyları esas alınarak belirlenecektir. Her ekibe, en iyi takımı belirlemeleri için bir oy hakkı verilecektir. En fazla oy toplayan ekip Öğrenci Ödülü’nü almaya hak kazanacaktır. Aynı sayıda oy alan ekipler olursa para ödülü bu ekipler arasında eşit bir şekilde paylaştırılacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı: Şubat 2017

Ulusal Birinci Aşama Proje Teslimi:3 Nisan 2017, Pazartesi, Saat 23:59 (web sitesine dijital yükleme)

Ulusal Birinci Aşama Sonuçların duyurumu: 8 Nisan 2017, Cumartesi

Ulusal İkinci Aşama Proje Teslim Tarihi: 3 Mayıs 2017, Çarşamba, Saat 23:59 (web sitesine dijital yükleme)

Ulusal İkinci Aşama Jüri Sunumu: 6 Mayıs 2017, Cumartesi, Yapı-Endüstri Merkezi, Fulya

Uluslararası Aşama Sunum Teslimi: 9 Mayıs 2017, Salı, Saat 14:00’a kadar

Uluslararası Aşama Jüri Sunumu: 29 Mayıs – 2 Haziran 2017, Madrid

İzocam Öğrenci Yarışması EKLERİ

EK 1, iki bölümden oluşmakta ve aşağıda belirtilen bilgileri içermektedir.

 1. Proje Alanı ve Proje Sorusu Hakkında Genel Bilgi
 2. Teknik Veriler- Multi Konfor Kriterleri

Proje sorusuyla ilgili plan, görsel, fotoğraf vb yardımcı tüm dökümanlar yarışma sitesinde yer almaktadır.

 

Yararlı Buldunuz Mu ?
Sending
User Review
5 (9 votes)

Yorum Yazın !