İklim Değişikliği Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması

iklim-degisikliligi-fotograf-kisa-film-yarismasi-çevre-ve-şehircilik-bakanligi-yarışma

İklim Değişikliği Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi aracılığı ile yürütülen “İklim Değişikliği Konusunda Farkındalık Geliştirme Projesi” kapsamında, Türkiye genelinde lise ve üniversite öğrencilerine yönelik toplamda 35.000 TL ödüllü yarışmadır. Yarışmanın Son Katılım tarihi 15 Eylül 2017 .

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

BİLGİLENDİRME

İnsani, endüstriyel, tarımsal ve enerji tüketimi gibi faaliyetlerinin sonucu olarak, atmosferdeki miktarı ve yoğunluğu artan sera gazlarının neden olduğu küresel ısınma; iklim değişikliği, kuraklık, çölleşme, tundraların erimesi yağışlardaki dengesizlik ve sapmalar, buzulların erimesi denizlerin su düzeyinde yükselme su baskınları, tayfun, fırtına, sel hasarlarının artması, hortum vb. meteorolojik olaylarda artışlar gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtilerin insan yaşamı üzerine etkileri giderek artmaktadır. Bu etkilerin azaltılabilmesi için yine insanlar ve kurumlar tarafından alınabilecek önlemler çok önemli hale gelmiştir.

YARIŞMANIN AMACI

“Öğrenciler ve öğretmenlerin iklim değişikliği konusundaki farkındalığının artırılması.”

YARIŞMANIN KONUSU

“İklim Değişikliği”

HEDEF KİTLE

Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınlıkları dışında Türkiye genelindeki resmi ve özel tüm lise ve üniversite öğrencileri.

KATILIM ŞARTLARI

a) Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olması ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
b) Katılımcı daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş eserleriyle katılabilir.
c) Fotoğrafların, fotoğraf makinesiyle ve yarışmacı tarafından çekilmiş olması gerekmektedir. Yarışmacıya ait olmayan fotoğraflarla başvurulması halinde, telif haklarıyla ilgili hukuksal sorumluluk başvurana ait olacaktır.
d) Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır.
e) Yarışmaya katılmak üzere gönderilen çalışmaların geri verilmesi söz konusu değildir.
f) Her yarışmacı yarışmaya 1 (bir) fotoğraf ile katılabilir. Yarışmaya katılacak eserler hem basılı hem de dijital ortamda (CD’de) teslim edilmelidir.
g) Yarışmacının kimlik ve iletişim bilgileri eksiksiz olarak yer alacak ve katılımcı tarafından imzalanacaktır.
h) Yarışmacılar başvuru formunda rumuzlarını yazmalıdırlar. Eser aynı zarf içine koyulabilir. Başvuru formu üzerinde rumuz yazılı kapalı bir zarf içinde, eserlerin basılı kopyaları ve dijital kopyaların yer aldığı CD ile aynı zarf içine yerleştirilerek “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FOTOĞRAF YARIŞMASI” yazılarak “Ayvalı Mahallesi 150. Sokak Etlik-Keçiören / ANKARA” adresine posta veya elden teslim edilebilir.
i) Gönderilecek eserler, T.C. kanunlarına ve genel ahlak kurallarına aykırı olmayacaktır. Bu tür eserler, doğrudan ve haber verilmeksizin değerlendirme dışı
bırakılacak ve gereği görüldüğünde yasal takip gerçekleştirilecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.
j) Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplerden sorumluluk fotoğrafı çeken ve /veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluk kabul etmemektedir.
k) Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
l) Posta veya kargo ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecektir. Posta ve kargoda meydana gelebilecek gecikmelerden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumlu değildir.
m) Katılımcı yarışmaya gönderdiği eser/eserlerin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
n) Basılı kopya 20X30 boyutlarında fotoğraf kâğıdına basılmalı, herhangi bir başka yüzeye yapıştırılmamalı, kenarlarında paspartu ya da boşluk bırakacak bir çerçeve bulunmamalıdır. Basılı kopyanın arka yüzeyinde sağ alt köşeye isteğe göre esere verilen ad ya da sıra numarası yazılmalıdır. Yarışmacıya ilişkin herhangi bir kimlik bilgisi veya adres, eserin herhangi bir yerine veya dijital kopyasına kesinlikle yazılmamalıdır.
o) Dijital kopya büyük boy baskıya uygun çözünürlükte ya da çekilen makinenin orijinal çözünürlüğünde JPEG formatında CD’ye kaydedilmeli ve eserin rumuzu dosya adı olarak kaydedilmelidir.
p) Fotoğrafların orijinal görüntüleri değiştirilmeden yapılan müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın aslı değiştirilmemelidir. Jüri gerektiği takdirde fotoğrafın aslını isteyebilir.
q) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gönderilen eserleri basım ve yayın organlarında kullanma hakkına sahiptir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmaya son katılım tarihi 15.09.2017’dir.

DEĞERLENDİRME VE ÖDÜL

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin görevlendireceği jüri tarafından, ilk üç dereceye giren eserler belirlenecektir.
Derecelerine göre ödüllendirme aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
1. Yarışmacıya; 5.000 TL
2. Yarışmacıya; 2.500 TL
3. Yarışmacıya; 1.250 TL
Kazanan yarışmacıların ödül törenine katılımlarında, otobüs veya tren yol ücretleri, rayiç bedel üzerinden proje kapsamında kendilerine ödenecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Teslim edilecek eserler için adres:

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI”
Ayvalı Mahallesi 150. Sokak Etlik-Keçiören / ANKARA
Telefon: 0312 324 15 55
Fax: 0312 324 15 05
Yarışma ile ilgili duyuruların takip edileceği web adresi için tıklayınız.

TEKNİK DESTEK İLETİŞİM BİLGİLERİ

Gökhan Karabulut
0506 560 8126

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

BİLGİLENDİRME

İnsani, endüstriyel, tarımsal ve enerji tüketimi gibi faaliyetlerinin sonucu olarak, atmosferdeki miktarı ve yoğunluğu artan sera gazlarının neden olduğu küresel ısınma; iklim değişikliği, kuraklık, çölleşme, tundraların erimesi yağışlardaki dengesizlik ve sapmalar, buzulların erimesi denizlerin su düzeyinde yükselme su baskınları, tayfun, fırtına, sel hasarlarının artması, hortum vb meteorolojik olaylarda artışlar gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtilerin insan yaşamı üzerine etkileri giderek artmaktadır. Bu etkilerin azaltılabilmesi için yine insanlar ve kurumlar tarafından alınabilecek önlemler çok önemli hale gelmiştir.

YARIŞMANIN AMACI

“Öğrenciler ve öğretmenlerin iklim değişikliği konusundaki farkındalığının artırılması.”

YARIŞMANIN KONUSU

“İklim Değişikliği”

HEDEF KİTLE

Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınlıkları dışında Türkiye genelindeki resmi ve özel tüm lise ve üniversite öğrencileri.

KATILIM ŞARTLARI

a) Filmler özgün, kurmaca/deneysel ya da belgesel türünde olmalıdır. Grafik ve animasyon kullanılabilir.
b) Filmlerin süresi jenerik hariç en az 3 dakika ile en çok 12 dakika arasında olmalıdır.
c) Katılımcılar yarışmaya en fazla 1 filmle katılabilirler.
d) Tüm başvurulara kısa bir özgeçmiş formu eklenmelidir.
e) Filmler, en az HD formatında (mpeg, avi, divx dosya uzantılarından herhangi birine sahip olmalıdır) 3 DVD kopyası olarak kapalı zarfta www.iklimicindegisin.org internet adresinden indirilebilecek ıslak imzalı başvuru formuyla birlikte en geç 15.09.2017 tarihine kadar, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ayvalı Mahallesi. 150 Sokak Etlik-Keçiören/ ANKARA adresine kargo, posta ya da elden teslim edilebilir. Islak imzalı başvuru formu olmayan ve belirtilen sürede teslim adresine ulaşmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
f) Filmlerin değerlendirilmesinde, teknik kalite ile yapımın özgünlük ve sanatsal yönü dikkate alınacaktır.
g) Katılımcı, yarışmaya katıldıktan sonra filmini geri çekemez. Kopyalar iade edilmez.
h) Yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
I) Yarışma sonuçları www.iklimicindegisin.org internet adresinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılar, sonuç hakkında bilgilendirilecektir.

ESERE AİT HAKLAR

a) Ödül almış filmlerin yayın hakları Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir.
b) Eserin veya eserlerin, daha önce herhangi bir yarışmada yarışmış olması bu yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez. Ancak ödül alan filmler bu yarışmaya katılamaz.
c) Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir.
d) Yarışmaya katılan filmler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vs. gibi alanlarda kullanılabilir.
e) Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar, yarışmacıya aittir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, ilgili kısa film, yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.
f) Katılımcı, dereceye giren filmin kullanım haklarını isminin kullanılması şartıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve Sınai Haklar Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına izin/muvaffakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izini sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvaffakatname için her hangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücû kabul, beyan ve taahhüt eder. Proje, eserler için katılımcının yukarıda verdiği izin/muvaffakat karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.

DEĞERLENDİRME

Seçici kurul filmi izleme ve değerlendirme çalışmalarını aşağıdaki şekilde tamamlayacaktır.

Senaryo 30 Puan
Kamera Kullanımı 30 Puan
Kurgu 10 Puan
Ses 10 Puan
Işık 10 Puan
Özgün Müzik 10 Puan

ÖDÜLLER

Birinci için 5.000 TL

İkinci için 2.500 TL

Üçüncü için 1.250 TL

Kazanan yarışmacıların ödül törenine katılımlarında, otobüs veya tren yol ücretleri, rayiç bedel üzerinden proje kapsamında kendilerine ödenecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Teslim edilecek eserler için adres:
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONULU KISA FİLM YARIŞMASI”
Ayvalı Mahallesi. 150 Sokak Etlik-Keçiören / ANKARA
Telefon: 0312 324 15 55
Fax: 0312 324 15 05

TEKNİK DESTEK İLETİŞİM BİLGİLERİ

Gökhan Karabulut
0506 560 8126

Yararlı Buldunuz Mu ?
Sending
User Review
5 (6 votes)

Yorum Yazın !