Erken Cumhuriyet Dönemi Şehircilik Tarihi Semineri – MSGSÜ

şehircilik tarihi semineri, msgsü şehircilik tarihi semineri

Erken Cumhuriyet Dönemi Şehircilik Tarihi: Deneyimler, Kaynaklar, Yöntemler Semineri 1 Şubat Çarşamba günü MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda yapılacak. Seminer ile “Erken Cumhuriyet Dönemi Şehircilik Tarihi” olarak nitelenen tarih yazımına ilişkin çalışmalar yapan araştırmacılar arasında bir paylaşım ve etkileşim ortamı oluşturulması hedeflenmektedir.

Seminer Hakkında

Erken Cumhuriyet Dönemi Şehircilik Tarihi: Deneyimler, Kaynaklar, Yöntemler temalı seminer; Fransız mimar ve kent plancısı Jacques H. Lambert üzerine yapılmakta olan bir bilimsel araştırma projesi çerçevesinde düzenlenmiştir. Seminerin temel hedeflerinden biri, “Erken Cumhuriyet Dönemi Şehircilik Tarihi” olarak nitelenen tarih yazımına ilişkin çalışmalar yapan araştırmacılar arasında bir paylaşım ve etkileşim ortamı oluşturmaktır. Bu seminerde Erken Cumhuriyet Dönemi şehirleriyle ilgili çalışmakta olan araştırmacılar, aşağıdaki hususlar çerçevesinde yaptıkları araştırma deneyimlerini paylaşacaklardır:

  • Kaynaklar ve arşive yaklaşım biçimi
  • Araştırmada kullanılan yöntem
  • Araştırmanın sorusu, içeriği ve zaman aralığının nasıl belirlendiği
  • Araştırma perspektifinin nasıl ve neye göre oluştuğu (plancı, şehir, diğer aktörler açısından, vb.)
  • Araştırmada kullanılan referansların neye göre, nasıl oluştuğu.

Seminer programından da izlenebileceği gibi araştırmacıların Erken Cumhuriyet Dönemi’ne ilişkin yöntem ve araştırma süreci deneyimlerini paylaşacağı bu seminerde oluşacak bilgi birikimi ve bütünsel bakış olanağının, şehircilik tarihi araştırmalarına katkı sağlayacağına inanılmaktadır.

Seminer Programı

Seminer Açılışı 9:30-10:00

Gülşen Özaydın – Açılış Konuşması

Barış Göğüş, Murat Tülek, Saadet Tuğçe Tezer – Lambert Arşivi ve Proje Çalışması

Güven Erten – Jacques H. Lambert’in Türkiye İzleği

Çerçeve Sunuş 10:00-11:00

İlhan Tekeli – Türkiye’de Planlama Tarihinin Yazılması Sırasında Düşünülebilecekler Konusunda Bir Tartışma

Birinci Oturum 11:00-12:20

(Erken Cumhuriyet Dönemi – Araştırmalarda Kaynaklar ve Paradigmalar)

11:00-11:30 Murat Güvenç – “Ağ Şehirciliği” için zengin bir kaynak: 1927 İstanbul Nümerotajı

11:30-12:00  Jean François Pérouse – Kişinin ve Görselliğin Ötesine Bakmak

12:00-12:20 Soru-Cevap

Öğle yemeği 12:20-13:20

İkinci Oturum 13:20-14:40

(Erken Cumhuriyet Dönemi – İstanbul Şehircilik Deneyimleri)

13:20-13:40 Cânâ Bilsel – Erken Cumhuriyet Döneminde İzmir, Ankara ve İstanbul’un Planlaması: Şehircilik Tarihi Yazımında Kaynaklar ve Uluslararası Deneyimin Aktarımı Sorunsalı

13:40-14:00 Ümit Fırat Açıkgöz – İstanbul Cemiyet-i Umumiye-i Belediye Zabıtları Işığında 1920lerde Şehirliler ve Şehircilik

14:00-14:20 Soru-Cevap

14:20-14:40 Kahve molası

Üçüncü Oturum 14:40-16:20

(Erken Cumhuriyet Dönemi – Anadolu Kentleri Şehircilik Deneyimleri)

14:40-15:00 Sıdıka Çetin – Geç Osmanlı’dan Erken Cumhuriyet’e İç Batı Anadolu’da Kentsel Yapının Değişimi: Manisa, Afyon, Isparta ve Burdur Kentleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

15:00-15:20 Tolga Ünlü -Yener Baş – Türkiye’de Kentsel Mekânın Dönüşümü Üzerine Morfolojik Bir Tartışma

15:20-15:40 Deniz Altay Baykan – Erken Cumhuriyet Dönemi Şehircilik Tarihinde Fransız Teknokratların Rolü;Leon Jaussely

15:40-16:00 Soru-Cevap

16:00-17:00 Kokteyl

Seminer Yeri, Zamanı, Düzenleyicisi

DÜZENLEYEN KURUM

MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Araştırma Grubu ile Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) işbirliği

TARİH

1 Şubat 2017

MEKAN

MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu

Seminer Posteri            Seminer, YOO Mimarlık katkılarıyla düzenlenmektedir.

Erken Cumhuriyet Dönemi Şehircilik Tarihi Semineri

 

 

Yorum Yazın !