Planlama ve Tasarımda Engellileri Anlama ve Engelsiz Eğirdir Kentsel Tasarımı

engelsiz eğirdir tübitak kentsel tasarım

TÜBİTAK ve Süleyman Demirel Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilecek ‘Planlama ve Tasarımda Engellileri Anlama ve Engelsiz Eğirdir Kentsel Tasarımı’ sergi ve konferans etkinliği başvurusu için son tarih 19 Ocak 2018.

Etkinlik Bilgileri

ETKİNLİĞİN HEDEFİ: Bu eğitime katılan mekansal planlama ve tasarım kapsamında ilgili öğrencilerin; planlama ve tasarım çalışmalarında engellileri dikkate alan bir çalışma anlayışını edinmeleri beklenmektedir.

EĞİTİM TARİHİ: Eğitimin 19 ŞUBAT 2018 tarihinde başlatılması ve 28 ŞUBAT 2018 tarihinde çalışmaların sergilenmesi ile sonlandırılması planlanmıştır. Etkinlik, 19 ŞUBAT – 28 ŞUBAT 2018 tarihleri arasında toplam 10 (on) gün sürecektir.

EĞİTİM YERİ: Eğitimin SDÜ Batı kampüs içinde yer alan Mimarlık Fakültesi sınıflarını da kullanarak çalışma alanı olarak seçilen Isparta İli Eğirdir İlçesinde bulunan SDÜ Eğirdir MaviGöl Araştırma ve Uygulama Oteli’nde yapılması planlanmıştır. Bölümde ve otelde bulunan alanlar eğitimler ve uygulamalar için kullanılacaktır.

KATILIMCILARIN SEÇİMİ: Etkinliğe başvurabilmek için üniversitelerin mimarlık fakültesi öğrencisi olmak yeterlidir. Programa katılacak öğrenciler başvuru sırasına ve başarı düzeyine göre seçilecektir. Genel Not ortalamaları birincil kriterdir. Eğitim verilecek katılımcı sayısı 23 öğrencidir. Başvuru, web sayfasında yayınlanacak olan başvuru formunun doldurularak etkinlik koordinatörüne gönderilmesiyle yapılabilecektir.

DERS NOTLARI: Ders notları eğitimin bittiği gün katılımcılara CD ile verilecek ayrıca web sayfasına eklenecektir.

KONAKLAMA: SDÜ EĞİRDİR MAVİGÖL ARAŞTIRMA VE UYGULAMA OTELİ

EĞİTİM ÜCRETİ: TÜBİTAK 2229 programı kapsamında ücretsiz olup herhangi bir ad altında ücret talep edilmeyecektir.

Katılımcıların eğitim süresince iaşe (öğle yemekleri ve ara ikramları) ve varsa yol (TÜBİTAK’ın belirlediği yol ücret kısıtları dahilinde) ve konaklama giderleri TÜBİTAK bursu ile karşılanmaktadır.

PLANLAMA VE TASARIMDA ENGELLİLERİ ANLAMA VE ENGELSİZ EĞİRDİR KENTSEL TASARIMI

 

Etkinliğe Kabul Edilecek Katılımcılarda Aranacak Koşullar ve Katılımcıların Seçimi 

Etkinliğe başvurabilmek için mimarlık fakültesi öğrencisi olmak yeterlidir. Etkinliğe Türkiye’deki tüm şehir ve bölge planlama, mimarlık ve peyzaj mimarlığı bölümü önlisans-lisans düzeyi öğrenciler katılabilir.

• Daha önce TUBITAK 2229 programı kapsamında desteklenmiş olan öğrenciler bu eğitime katılamayacaktır.

• Programa katılacak öğrenciler başvuru sırasına ve başarı düzeyine göre seçilecektir. Not ortalamaları birincil kriterdir.

• Eğitim verilecek katılımcı sayısı 23’ür.

Başvuru, en altta kırmızı buton ile belirtilen başvuru formunun doldurularak etkinlik koordinatörüne gönderilmesiyle yapılabilecektir.

Kurullar

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Erkan POLAT-Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Doç. Dr. Asım Mustafa AYTEN-Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Tolga ÇİLİNGİR-Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Nilgün KİPER-Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Erkan POLAT-Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Prof. Dr. Atila GÜL-Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet Ilgar KIRZIOĞLU-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Doç. Dr. Asım Mustafa AYTEN-Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Pervin ŞENOL-Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Tolga ÇİLİNGİR-Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Nilgün KİPER-Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

YEREL DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Erkan POLAT-Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Prof. Dr. Atila GÜL-Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Pervin ŞENOL-Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

DERS VEREN/SUNUM YAPAN ÖĞRETİM ÜYELERİ 

Prof. Dr. Erkan POLAT-Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Prof. Dr. Atila GÜL-Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Doç. Dr. Asım Mustafa AYTEN-Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Pervin ŞENOL-Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

İletişim

KOORDİNATÖR:  erkanpolat@sdu.edu.tr

TEKNİSYEN:  burak_korkmazyurek13@outlook.com

Detaylı Bilgiler: www.engelsizegirdir.com

BAŞVURU FORMU

Yorum Yazın !