Endüstri Bölgeleri Yönetmeliğinde değişiklik

Endüstri Bölgeleri Yönetmeliğinde değişiklik, sanayi yönetmelik değişti, imar yönetmelik değiştiEndüstri Bölgeleri Yönetmeliğinde değişiklik ! Münferit endüstri bölgelerinde halihazır harita, jeolojik ve jeoteknik etüt, imar planına esas gerekli ön bilgi ve dokümanlar ile nazım ve uygulama imar planları, yatırımcı tarafından plan müellifine hazırlattırılarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayına sunulacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Endüstri Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, münferit endüstri bölgelerinde halihazır harita, jeolojik ve jeoteknik etüt, imar planına esas gerekli ön bilgi ve dokümanlar ile nazım ve uygulama imar planları, yatırımcı tarafından plan müellifine hazırlattırılarak Bakanlık onayına sunulacak.

Bölge ilan edilen alanın Hazine adına tescili tamamlandıktan sonra düzenleme sahasına ait uygulama haritaları yapılırken veya revize edilirken tescil bildirimi, harita müellifi tarafından ilgili yönetmeliğe hazırlanarak Bakanlık onayıyla yürürlüğe girecek.

 

Endüstri Bölgeleri Yönetmeliğinde değişiklik

 

Bu arada ‘Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik kapsamında imar planına ilişkin itirazlar incelenirken Bakanlık ilgili OSB’nin de konuya ilişkin görüşüne başvurabilecek.

Parsel ifraz ve tevhid işlemlerinde gerekçeli yönetim kurulu kararı, genel yerleşim planının yanı sıra “tescil bildirimi” ile Bakanlık onayı alınacak.

Etiketler:,

Yorum Yazın !