Elazığ Belediyesi Kent Meydanı Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

Elazığ Belediyesi Kent Meydanı Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması, Elazığ Belediyesi,elazığ kentsel tasarım yarışması

Elazığ Belediyesi Kent Meydanı Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması, Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen serbest, ulusal, tek kademeli olarak ilan edilen yarışmadır. Yer görme şartı koşulan yarışma için proje teslim tarihi 7 Temmuz 2017.

YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ

Yarışmanın konusu; Elazığ Belediyesi tarafından, Elazığ İl Merkezinde bulunan Öğretmen Evi önü, Ahmet Aytar Meydanı, Çaydaçıra parkı ve Elazığ Valilik binasına kadar bulunan yaklaşık 69 dönüm Alan üzerinde Mimari, Peyzaj ve Ulaşım Düzenleme Projesiyle Kent Meydanı  Oluşturulmasıdır. Yarışma tek kademelidir.

YARIŞMANIN AMACI VE HEDEFLERİ

Bu   projede   Elazığ   kenti   için   sosyal,   kültürel,   ve   ticari   amaçlar   doğrultusunda kullanılmak üzere bir meydan tasarlamak ana amaçtır. Elazığ Kent Meydanı için öne sürülen özgün şehircilik ve mimari çözümler sayesinde kentsel ölçekte kaliteli açık alan tasarımlarının elde edilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda yapılacak projede;

 • Kente marka değeri kazandıracak önerileri geliştirmek.
 • Mekâna karakter kazandıracak bütüncül tasarım ilkeleri geliştirmek ve tasarım oluşturmak,
 • Önemli günlerde halkın toplanabileceği ve rekreatif ihtiyaçların karşılanabileceği bir alan oluşturmak,
 • Meydan ve yakın çevresinde trafik akışını rahatlatmaya yönelik çözümler üretmek,
 • Meydanı çevreleyen yapı yüzeyleriyle ilgili imar planları doğrultusunda öneriler geliştirmek,
 • Fiziksel çevre konforunu artırmak.
 • Kent ekolojisine katkı sağlayacak enerji etkin peyzaj tasarımı önerilerini geliştirmek,
 • Kent estetiğini artırmak, Görüntü kirliliği yaratan, düzensiz, orantısız tabela/reklam panoları, klimalar ve benzeri unsurlar için alternatif öneriler sunmak,
 • Proje alanında kent mobilyaları için tasarım önerileri geliştirmek, gözetilmelidir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılacak ekiplerin aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekipte en az 1 Mimar, 1 Şehir Plancısı ve 1 Peyzaj Mimarı olması gerekmektedir. Ekiplerin idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışma ekibinde yer alan her bir kişi idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

 • TMMOB Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili işlemleri hazırlamak, yürütmek,sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipten bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
 • Yarışmacıların TMMOB kayıtlı olmaları, şartname alarak adres bırakmış olmaları zorunludur.
 • Yarışmacılar, “Elazığ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 ” adresine başvurarak şartnameyi temin edebileceklerdir. Şartname bedeli 250 TL’dir.  Yarışmacılar bu tutarı, Elazığ Belediyesi Vakıflar Bankası Elazığ şubesi TR85 0001 5001 5800 7270 5239 96nolu hesabına yatırdıklarına ilişkin belgeyi elden ilettikleri yada 0424 248 47 32 nolu faksa gönderdikleri takdirde şartname dokümanı istekleri doğrultusunda adreslerine gönderilecektir yada Elazığ Belediyesi Web Sitesinden indirilebilecektir. Bu şartlara uymayan yarışmacılar yarışmaya projeleri ile birlikte katılmış olsalar dahi projeleri geçersiz sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23.maddesine dayanılarak hazırlanmış Mimarlık Peyzaj Mimarlığı Mühendislik Kentsel Tasarım Projeleri Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğine istinaden Elazığ Belediyesi’nce düzenlenen serbest, ulusal, tek kademeli mimari proje yarışmasıdır.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

 • Mücahit YANILMAZ (Belediye Başkanı)
 • Karahan ÇELİK    (Belediye Başkan Yardımcısı)
 • Ali ŞİŞ                          (İmar ve Şehircilik Müdür V.)
 • Kazım SANAÇ (Elazığ Mimarlar Oda Başkanı)
 • Hasan POLAT         ( Yük. Mimar)                                            

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

 • Yük. Mim. Cafer BOZKURT ( Yüksek Mühendis Mimar)
 • Tamer GÖK (Şehir Plancısı)
 • Hayriye Eşbah TUNÇAY ( Peyzaj Mimarı)
 • Bekir YILDIRIM ( İnşaat Yüksek Mühendisi)
 • Nesip Ömer EREM (Mimar)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

 • İrfan ERGÜVEN (İnşaat Mühendisi)
 • Ali ATALAR (İnşaat Mühendisi)

RAPORTÖR ÜYELERİ

 • Ömer Faruk BAŞGÜN ( Peyzaj Mimarı)
 • Nasri SALDA (İnşaat Teknikeri)

YEDEK RAPORTÖR ÜYELERİ

 • Bünyamin CANPOLAT (İnşaat Mühendisi)
 • Ömer Cemil KÜÇÜKÖZER (Mimar)

YER GÖRME ZORUNLULUĞU

Yarışmaya Katılacak Yarışmacıların Şartname ekinde verilen Görsel Belgeler, Fotoğraflar ve Sayısal veriler Projede aranan çevresel uygunluğun sağlanması için Yer görme zorunluluğu şart koşulmuştur. Projenin Uygulanacağı Alanı gezmeye gelen yarışmacılar Belediyeye başvurarak görevli personel eşliğinde Proje alanını inceleyecektir ve yer gördü belgesi alacaktır.

 YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın İlanı: 29 Mart 2017
 • Soru Sorma İçin Son Gün: 17 Nisan 2017
 • Yanıtların Gönderilme Tarihi: 28 Nisan 2017
 • Proje Teslim Son Tarihi ve Saati: 7 Temmuz 2017
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 13-14 Temmuz 2017
 • Yarışma Sonuçlarının Açıklanması: 14 Temmuz 2017
 • Kolokyum ve ödül töreninin tarihi ve yeri daha sonra ilan edilecektir.

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

 1. Ödül : 80.000 TL
 2. Ödül : 50.000 TL
 3. Ödül : 35.000 TL
 1. Mansiyon : 10.000 TL
 2. Mansiyon : 20.000 TL
 3. Mansiyon : 15.000 TL

İLETİŞİM

Adı: Elazığ Belediyesi Kent Meydanı Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışma Raportörlüğü
Adres: Cumhuriyet Mah. Malatya Caddesi No:30 – ELAZIĞ
Tel: 0 (424) 248 47 01
Fax: 0 (424) 248 47 32

E-posta: yarisma@elazig.bel.tr
Elazığ Belediyesi Kentsel Tasarım Yarışması web Adresi için tıklayın
Elazığ Belediyesi Kentsel Tasarım Yarışması Şartnamesi için tıklayınız.

Yorum Yazın !