EKO-KENT Kent Modeli

eko-kent-kent-modeli-nedir,ekokent-proje-ornekleri

EKO-KENT Kent Modeli, ekoloji ve kent birleşiminden meydana gelen, günümüz modern kentlerine karşı ekolojik değerleri dikkate alarak geliştirilen kentsel planlama kavramıdır. Bu içerikte ekokentin kavramsal tanımı, Eko-kent ilkeleri, Ekokent kavramının nasıl ortaya çıktığı ve EKO-KENT örnekleri incelenecektir.

EKO-KENT Nedir ?

EKO-KENT, ekoloji ve kentin birleşmesinden oluşmuş bir kavramdır. Adından da anlaşıldığı üzere ekokentler; insan, doğa ve kent arasında ilişki kurmayı ve gelecek kuşaklara sağlıklı, temiz, sürdürülebilir ekolojik bir kent bırakmayı öngörmektedir.

Günümüz modern kentlerine karşı ekolojik değerleri dikkate alarak geliştirilen ekokentler, bir kentsel planlama kavramıdır. Giderek artan çevre kirliliği ve doğa tahribatının önlenmesi hedeflenmektedir. Kirleten kentler yerine kirletmeyen, doğaya saygılı ekolojik kent gibi kent modelleri yaygınlaşmıştır. Tahrip olmuş kentleri revize etme düşüncesi de ekokent kavramını daha da geliştirmiştir.

ekokent-eko-kent-nedir-bilesenleri-nelerdir,eko-kent-ekokent-ornekleri-örnekleri1992 de Rio’ da yapılan iklim zirvesinde kabul edilen iklim değişikliği sözleşmesi ve küresel ısınmanın durdurulması ve azaltılması konusunda fikir birliği oluşmuştur.  Küresel ısınmaya neden olan bu sera gazlarının azaltılması kabul edilmiştir. Bu uluslararası sözleşmeler de eko-kent kavramının önemini arttırdığı gibi içeriğini de geliştirmiştir.

EKOKENT İlkeleri

Bir kentin EKO-KENT olarak planlanabilmesi için bazı ilkeler aşağıda yazmaktadır:

 1. İklime ve çevreye uyumlu hale getirilmesi
 2. Çevre kirlenmesinin önlenmesi
 3. Flora ve faunanın korunması
 4. Su, hava ve toprak kirliliğinin önlenmesi
 5. Su kaynaklarının verimli kullanılması
 6. Atık suların geri dönüşümü
 7. Yağmur suyunun kullanımı
 8. Sera gazı emisyonlarının azaltılması
 9. Fosil enerji kullanımının azaltılması
 10. Yenilenebilir enerjinin kullanımı
 11. Araba trafiğinin azalması
 12. Çöplerin geri dönüşümünün sağlanması

EkoKent ilkelerinin uygulandığı bazı kentler;

 • Melbourne, Avustralya – City Of Moreland
 • Çin – Singapur, Tianjin Ecocity
 • Danimarka – Kalundborg Endüstri Parkı
 • Almanya – Vauban
 • Hindistan – Karakal Eko-kenti
 • Hong Kong – Hung Shui Kiu Eko-kenti

EKO-KENT Nasıl Ortaya Çıktı ?

18. ve 19. Yüzyıllarda Avrupa’ da makineleşmenin artması ve yeni buluşların icadı sonucu Sanayi devrimi başlamıştır. Tarımda makineleşme sonucu kırdan kentlere göçler olmuştur. İngiltere’ de başlayan devrim kentlerin bozulmasına ve sağlıksız ortamların oluşmasına yol açmıştır. Sınıf ayrımları oluşmuş, işçi sınıfları kentin en kötü yerlerine yerleştirilmiştir. Blok şeklinde işçi evleri ortaya çıkmış bununla birlikte zengin kesim kent dışındaki villalar da yaşamaya başlamıştır.

Sanayi devrimi sonrasında dağınık kentler, sağlıksız ortamlar, gecekondulaşma gibi etkenler kentleri yaşanması güç hale getirmiştir. Kentlerin yaşam kaliteleri düşmüş ve doğayı tüketen makinalar haline gelmişlerdir. Bu sorunlar insanları tetiklemiş ve devletler, planlamacılar, ütopik sosyalistler örgütlenerek kentin daha sağlıklı, hijyenik, planlı bir çevre olması için odaklanmışlardır. Düşünceler sonunda ortaya eko-kent kavramı çıkmıştır. Eko-kent kavramı ilk olarak, Richard Register’in 1987’de yayınlanan “Ecocity Berkeley: building cities for a healthy future” adlı kitabında yayınlanmıştır. Ancak, kavramın izlerinin görüldüğü ilk tarih 1972 olarak düşünülebilir.

EKO-KENT Proje Örnekleri

Tianjin Eco-city – Çin-Singapur

eko-kent,Tianjin Eco-city, Çin-Singapur

Çin Hükümeti ve Singapur arasında ortaklaşa yapılan bu ekokentte toplam 350.000 kişinin yaşaması hedeflenmiştir. Projenin 2020 yılında tamamlanması öngörülmüştür.

Vauban Eco City – Almanya

eko-kent-ekokent-vauban-almanya-germany

Kentin 30 km uzağına kurulacak olan nükleer santrale halk büyük tepki gösterince santralin yapımı durmuş ve o tarihten beri Vauban sürdürülebilir kent olma sürecini başlatmıştır. Çernobil felaketinden sonra da halk, nükleer enerjiye karşı alternatif enerjinin kullanımı sürecine girmiş ve ilk kez yerel enerji planı oluşmuştur.

Nilüfer Eko-Kent Projesi – Bursa

bursa-ekokent-projesi-eko-kent,nilufer-ekokent-projesi,ekokent-ornekleri

Bursa’ da gerçekleşen planın yapımına 2012 tarihinde başlanmış ve 2150 hektarlık bir alana kurulması planlanmıştır.

bursa-nilufer-ekokent-projesi-eko-kent,nilufer-ekokent-projesi,ekokent-ornekleri

Kendine yetebilen kentte yayalaştırma ve mahalle kavramı tekrardan canlandırılmak istenmiştir.

Kocakır Eko-Kent Projesi – Eskişehir

eskisehir-kocakir-ekokent-eko-kent-projesi

Türkiye’nin ilk süper kenti olarak tanımlanmaktadır. Sıfır enerji ve sıfır atık ile kendine yetebilen bir ekokent projesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

kocakir-eskisehir-ekokent-eko-kent-projesi,ekokent-projeleri-ekokent-ornekleri,ekolojik-kent

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bulunmaktadır. Proje için 838 hektarlık alan belirlenmiş ve 75 bin kişinin burada yaşayabileceği öngörülmüştür.

Yararlı Buldunuz Mu ?
Sending
User Review
4.72 (43 votes)

Yorum Yazın !