Ebenezer Howard Kimdir ?

ebenezer-howard-kimdir-eserleri-hayati-hakkinda-bilgi-kitaplari

Ebenezer Howard

Ebenezer Howard şehir planlamanın yaratıcısı olarak tanınmış, İngiliz düşünür. Bahçe kentlere ilişkin düşünceleriyle çağdaş kent tasarımını etkilemiştir. Ebenezer Howard Bahçe Kent Modeli ile ciddi bir literatür oluşturmuştur. Aynı zamanda, bir ütopyacı hayalci ve pragmatik bir mucit, ya da Lewis Mumford’un ifadesiyle ”pratik bir idealist” dir.

Ebenezer Howard Hayatı (1850-1928)

Ebenezer Howard 29 Ocak 1850 ’de Londra ‘da doğdu. Önce Suffolk, daha sonra Hertfordshire’ da Cheshunt’da ve Stoke Hall, Ipswich’de eğitim gördü. Howard, on beş yaşındayken bir süre büroda hizmet etmeye başladı. 1871 ‘de ABD’ye gitti ve Nebraska’da çiftçiliğe girişti. 1872’de bu işi yapamayacağını anlayan Ebenezer Howard Chicago’ya geçti, uzman bir stenografi bilgisiyle gazeteci ve mahkeme muhabiri olarak çalışmaya başladı. 1876’da tekrar Londra’ya döndü ve bu mesleği ile yaşamını sürdürdü. Buluşlarla çok ilgilendi ve kendi icatlarını planladığı ve geliştirdiği teorileri tanıtmak amaçlı küçük bir atölye çalışması düzenledi. Bu dönemde, Ebenezer Howard sosyal konular üzerine geniş bir çerçevede ve derinlemesine okuma fırsatı buldu ve bu çabasının sonunda 1898 yılında Tomorrow:A Peaceful Path to Real Reform adlı kitabını çıkardı. 1879’da Elizabeth Ann Bills ile evlendi; üç kızı ve bir oğlu vardı. 1 Mayıs 1928 ‘de Welwyn Garden City ‘de hayatını kaybetti.     

Kariyeri

Ebenezer Howard bilimsel konular ve mekanik sorunlarla ilgilenmiştir. Yazı makinesinin geliştirilmesi, bir stenografi makinesinin bulunması üzerine çalışmalar yapmıştır. Howard, sosyalist ana akımlara girmeden 19.yüzyılın sonlarına doğru İngiliz sosyal reformizmine karıştığını gördüğü bazı dinsel gruplar vasıtasıyla bazı sosyal çevrelerde hareket etmeye başladı. Siyasi ideolojileri, sendikal hareketin aksine kooperatif hareketinin ideolojileri ile daha yakından uyumluydu.

Bu sosyalist ideolojilere ek olarak, Howard, Edward Bellamy’nin Looking Backway(1888) yayınından büyük ölçüde etkilenmiştir. Ebenezer Howard’ın büyük hayranı Frederick J. Osborn’a göre “kitabın etkisi altında, ideal bir kasaba kavramı sosyalist bir topluluk haline geldi“. Howard, kitapta üç önemli etkiyi vurguluyor: Edward Gibbon Wakefield ve Profesör Alfred Marshall tarafından örgütlü bir göç hareketine ilişkin öneriler; Thos tarafından önerilen arazi kiralama sistemi; James Buckingham’ın model kenti.

Özellikle hızla büyüyen kentlerin çevreyle ilişkisinin azalması ve sosyal farklılaşma konuları ilgisini çekmiştir. Ebenezer Howard, doğadan insan toplumunun yabancılaşmasını azaltmak için bahçe şehirlerinin inşasını savundu. Sürdürülebilir etkileşimlerin sağlanması için sosyal dünya yeniden düzenlenmeli ve çevreye entegre olarak yaşam alanları oluşturulması gerektiği düşüncesindeydi. Üstünde uzun süre özenle çalıştığı önerilerini 1883’ten sonra önce özel, sonra da kamuya açık alanlarda tartışmalarda açıklamaya başladı.

Çağdaş kentleşme sorunlarının çözüm sürecinde bahçe kent modelini bulmuş ve inşa etmiştir. Bu teorileri 1898’ de yayımladığı Tomorrow:A Peaceful Path to Real Reform adlı kitabında topladı. Ebenezer Howard’ın fikirlerine dayanarak ilk bahçe kent 1903’te Letchworth kenti olarak kurulmuştur. Bahçe kent modelin ilgi görmesi üzerine 1899’da İngiltere’de Bahçe Kent Birliği’ni kurdu. Daha sonra Bahçe Kentler ve Kent Planlaması Birliği’ne dönüşen ve bugün Kent ve Ülke Planlama Birliği adıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Ebenezer Howard Eserleri

ebenezer howard eserleri, ebenezer howard kitapları

  • Tomorrow:A Peaceful Path to Real Reform (1898)
  • Garden Cities of Tomorrow (1922)

(Tomorrow: A Peaceful Path to Real Reform kitabı 1922’ de revize edilerek Garden Cities of Tomorrow olarak yeni baskısıyla yayımlanmıştır.)

Etkileyenler / Etkilendikleri

  • Robert Owen
  • Edward Bellamy
  • Walt Whitman
  • Ralph Waldo Emerson

 Ebenzer Howard’ın Kurduğu Şirketler

  • Town and Country Planning Association (Kent ve Ülke Planlama Derneği)
  • International Federation for Housing and Planning (Uluslararası Konut ve Planlama Federasyonu)

Kaynakça

  • http://urbanplanning.library.cornell.edu/DOCS/howard.htm Cornell Üniversitesi(İtalya)-Şehir ve Bölge Planlama Profesörü John W. Reps
Yararlı Buldunuz Mu ?
Sending
User Review
4.94 (18 votes)

Yorum Yazın !