Akıllı Şehirler ve Hindistan

Teknoloji, teknoloji, teknoloji…

Günümüzde insan hayatının her alanını etkileyen çok önemli bir kavramdır teknoloji. Tabi ki bu kavramın etkilerinden biz Şehir Plancıları da kaçamadık. Dilimizde dolanan bir teknoloji tabanlı gelişme, akıllı kent, akıllı şehir ya da diğer bir tabirle dijital kent lafıdır dolanıyor gidiyor. Peki, kentler gerçekten akıllı mı ? yoksa insanların onlara yüklediği bir sıfat mı sadece akıllı şehir kavramı ?

Ülkelerin ya da kentlerin gelişmesi dediğimiz kavram önceden tarımdan sanayiye geçiş, sanayiden de bilgi toplumuna geçiş şeklinde bir döngüyü izlerken şuan geldiğimiz noktada ülkeler gelişmeyi direkt tarımdan bilgi toplumuna geçiş şeklinde yaşamaktadır. Özellikle geçmişte Hindistan, Çin gibi gelişmişlik düzeyi diğer dünya ülkelerine göre daha geride olan ülkeler yıllardır sürdürdükleri tarım toplumunu bir anda teknolojiye dayalı toplum şeklini alarak gelişmişliklerini tamamlamaya çalışmaktadır. Sanayi çağının etkilerini çok fazla yaşamayan bu ülkeler teknolojiye yaptıkları yatırımlar ile dünya devleri arasında yerini almaya çalışmaktadır.

Bu teknolojiye yapılan büyük yatırımın en büyük etkisi de kentler ve kentlerin gelişmesinde kendilerini gösteriyorlar bir yerde. Smart City ya da Türkçe karşılığı Akıllı Şehir olan bu yansıma, gelişen kentlerin birbirleri ile rekabet edebilir duruma gelmesi ve ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla yaşam alanlarında çevresel koşulların iyileştirilmesi teması çerçevesinde oluşmaktadır.

90’lı yıllarda ortaya çıkan ve başta Amerika olmak üzere, Japonya ve Hollanda’da görülen fiziksel mekânda teknolojinin kullanılması ile adından söz ettiren Akıllı Şehirler bu gün tüm dünya da gelişmişliği ve sürdürülebilirliği sağlamak için araç olarak kullanılmaktadır. Başka bir deyişle;

‘’Akıllı Kentler; gelişmiş bir Kent Bilgi Sistemine sahip, vatandaşların bütün hizmetlerden sabit veya mobil sistemler vasıtasıyla yararlanabildiği, her alanda bilgi dönüşleri sağlayan bütünleşik bilgi organizasyonu üzerine kurgulanmış kent yapılanmaları olarak tanımlanabilmektedir (Akıllı Kent Masabaşı Araştırması, 2016).’’

Akıllı Kentler, özünde kentlerde yaşanan sorunların teknoloji tabanlı çözüm önerileri çerçevesinde oluşmuş bir kavramdır. Bugün kentlerde yaşanan ulaşım, konaklama, enerji ve çevre gibi birçok konu için teknoloji bir kurtarıcı olarak görülmekte ve kentler bu teknoloji ile kalkınmaya çalışmaktadır.

Dünya’nın doğusu batısına göre gelişmişlik sıralamasında geri kalmakta ve aşırı nüfus ile ilgilenmekten kentlerin gelişmesine yetişememektedir. Bu nokta da teknoloji ile gelişmeye ve aşırı nüfus nedeniyle oluşan kent sorunlarına çözüm bulmaya çalışan Hindistan; 2015 yılında düzenlenen Hindistan’ın akıllı kentler yarışmasına katılan 98 kent içerisinden en iyi çözüm önerileri sunan 20 kentin bakanlık desteği ile finanse edilmesine karar vermiştir. Toplamda 38 bölge ile yapılmış, yapım aşamasında olan ya da proje aşamasında olan 100 Akıllı Kenti ile Hindistan Akıllı Kentler konusunda bir idol olmaya çalışmaktadır. Genellikle Avrupa ortaklığı ile yapılan Akıllı Kentlerin çoğu Avrupa da yapılmış Akıllı Kent projelerinin doğu ayağını oluşturmaktadır.

Bu kadar büyük bir yatırım için için özel ekip kuran Hindistan Akıllı Şehirler Misyonu adı altında ele aldığı Akıllı Kentler için yatırımların karşılığını alabilmek için geri dönüşüm parametrelerini sıkı tutmaktadır. Hazırlanan kriterler ile her akıllı kent ya da akıllı kent adayı kentler bu kriterlere göre puanlanmakta ve sıralanmaktadır.

  • Akıllı Yönetim, Kamu Güvenliği
  • Akıllı Enerji
  • Akıllı Çevre
  • Akıllı Ulaşım
  • Akıllı Bilişim Ve İletişim
  • Akıllı Binalar
  • Akıllı Sağlık, Hastaneler
  • Akıllı Eğitim

Hedefleri çevresinde oluşan akıllı kentler Hindistan’ın gelecek vizyonunu oluşturmaktadır. Gelişmişliğini tamamlamak, büyük nüfusunda yaşanan sorunları teknoloji tabanlı çözmek ve dünya pazarında söz sahibi olabilmek için teknolojiyi sonuna kadar kullanan Hindistan bu hedefleri karşılaması noktasında her ne kadar açık halde gösterilmese de sömürge edilen ülke konumundan dünya pazarına sahip ülke konumuna geçmesi beklenmektedir.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin bir konuşmasında ‘Şehirler önceleri nehirler üzerine inşa edilmiştir. Onlar şimdi karayolları boyunca inşa ediliyor. Ama gelecekte, onlar fiber optik ağlar ve yeni nesil altyapının müsaitlik durumuna göre inşa edilecek’ sözü aslında dünyanın bu gün ve bundan sonraki geleceğini nitelemektedir.

Kişisel görüşüme göre Akıllı Şehirler, Dünya’yı hiç bitmeyecek gibi kullanan insanoğlunun dünyaya ne kadar zarar verdiğini görmesi ile bu durumu düzeltmek için ortaya koyduğu savaşın bir göstergesidir. Kentlerin yaşamış ve yaşamakta olduğu temel sorunlara bir çözüm niteliğiyle projelendirilen Akıllı Kentler teknoloji tabanlı gelişmenin yanın da sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm ile kaynakları korumaya yönelik hedefler ve uygulamalar etrafında şekillenmekte ve insanlığın daha rahat yaşaması için geliştirilmektedir.

Yorum Yazın !