2. Ekolojik Kentsel Tasarım Yarışması

şbp, yarışma, ekolojik kentsel tasarım yarışması, kentsel tasarım

Ekolojik Kentsel Tasarım Yarışması ; Türkiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, bölümlerinde lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler için katılım sağlamaktadır. Proje Teslim Tarihi 10 Mart olan yarışmanın Son Ön Kayıt Tarihi ise 27 Ocak 2017.

Yarışma Konusu

Türkiye’nin herhangi bir yerleşmesinin, ekolojik yaklaşım ile planlama ve kentsel tasarım ilkeleri kapsamında belirlenmesine katkı sağlayacak fikirlerin alınması bu yarışmanın konusunu oluşturmaktadır.  Seçilen yerleşmenin kimliği, tarihi ve kültürel dokusu, peyzajı ve siluetinin korunması ekolojik değerlerinin ön plana çıkartılması yarışmanın temel beklentisidir.

Yarışmanın Hedefi

Alanın bir bütünlük içinde, kamu yararı esas alınarak, kent ve çevresinde yaşayanların dinlenme ihtiyaçlarını karşılayan; tarihi bağlam içerisinde doğal çevre değerlerini nitelikli bir biçimde geliştirmeye imkan sağlayan; koruma-kullanım dengesini gözeten, işlevsel, yenilikçi ve ekolojik çözümleri ortaya koyan, sosyal yaşam ve kültürü ile kent yaşamı arasında mekânsal ilişki kuran ve böylelikle bölgenin kent yaşamına kazandırılmasını hedefleyen bir projenin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Yarışma Alanı

Ekipler çalışma alanlarını aşağıda belirtilen esasa göre, kendileri belirleyeceklerdir.

 • Yarışma alanı, yerleşmenin ekolojik bir bütünlük içerisinde algılanmasını sağlayacak büyüklükte bir kentsel alanın yarışmanın amacı ve kapsamında, seçilen bölgenin ekolojik değerlerinin korunması ve geliştirilmesi için planlama ve kentsel tasarım ilkelerini ve önerilerini belirlenmesi yarışmacıdan beklenmektedir. Bu kapsamda çalışmalarını kentin ekolojik sisteminin algılanmasını sağlayacak bir büyüklükte belirlenmesi gerekmektedir.
 • 1/1000 ölçekli kentsel tasarım projesinin büyüklüğü 40 ha ile 60 ha arasında değişen bir büyüklükte olmalıdır.
 • Seçilen alan içerisinde farklı statü (kentsel dönüşüm, yenileme , tarihi ve kültürel değerler vb.) kullanım biçimleri (konut, sanayi, kentsel açık-yeşil alan vb.) yer alabilir.
 • Seçilen alana ilişkin doğal çevre verileri (iklim koşullarının analizi, topografya, hidroloji tabanlı toprak ve su kaynaklarının kullanımı, vb.) ve yapılı çevre verileri (tarihi-kültürel-mekansal-sosyal değerler; işlevsellik; mekansal ve sosyal gereksinimler; atık yönetimi, geri kazanım,enerji verimliliği, ekolojik ayakizinin küçültülmesi; iklim değişikliğine katkısı, demografik özellikler, ekonomi, finansman dökümü, vb.) tasarıma en uygun oranda girdi sağlayacak biçimde değerlendirilmeli ve raporda yer almalıdır.ağlantı

II. Ekolojik Kentsel Tasarım Yarışması Ödülleri

 • 1. Proje Ödülü : 40.000 Türk Lirası
 • 2. Proje Ödülü : 30.000 Türk Lirası
 • 3. Proje Ödülü :  20.000 Türk Lirası
 • 1. Mansiyon :   7.500 Türk Lirası
 • 2. Mansiyon :   7.500 Türk Lirası
 • 3. Mansiyon :   7.500 Türk Lirası
 • 4. Mansiyon :   7.500 Türk Lirası
 • 5. Mansiyon :   7.500 Türk Lirası
 • 6. Mansiyon :   7.500 Türk Lirası
 • 7. Mansiyon :   7.500 Türk Lirası
 • 8. Mansiyon :   7.500 Türk Lirası

Yarışma Jürisi

 • Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı (Çevre Mühendisi)
 • Fatma VARANK – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (Mimar)
 • Y.Erdal KAYAPINAR – Mekansal Planlama Genel Müdürü (Şehir Plancısı)
 • Vedad GÜRGEN – Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü (İnş Müh.)
 • Prof. Dr. Mehmet OCAKÇI – İTÜ Şehir ve Planlama Bölümü (Mimar-Şehir Plancısı)
 • Doç. Dr. Adnan AKSU – Gazi Üniversitesi (Mimar)
 • Hasan ÖZBAY – DMMA Mimarlık Fakültesi (Serbest mimar)
 • Zennube ALBAYRAK – Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı (Şehir Plancısı)
 • Mete ÖZ – Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (Mimar)

Yarışma Takvimi

Son Ön Kayıt Tarihi                                :     27 Ocak 2017

Projelerin Son Teslim Tarihi                 :     10 Mart 2017

Jürinin Toplanacağı Tarih                     :      08 Nisan 2017

Ödül Töreni Tarihi ve Yeri                    :      06 Mayıs 2017- ANKARA

Katılım Şekli ve Adresi

 • Proje teslim tarihi 10 Mart 2017’dir. Projeler bu tarihte saat 18.00’e kadar elden, kargo ile gönderilen projelerin de 9 Mart 2017 saat 18.00’e kadar kargoya verilmiş olması ayrıca, kargoya verildiğine dair belgenin TUÇEV’in adresine aynı süre içinde ulaştırılması dikkate alınacaktır. Elden teslimde ya da kargo ile ulaştırılması durumunda gereken adres şöyledir:
 • Adres: Çevre Vakfı Ümit Mah. 2539. Sok. No:2 ÜMİTKÖY /  Ankara

Yarışmanın Katılım Koşulları

 • Seçici Kurul üyeleri ve Çevre Vakfı ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında Lisans öğrencileri ile sınırlıdır. Yarışmaya Türkiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarisi bölümlerindelisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler katılabilir.Yarışmaya bireysel veya grup olarak katılım sağlanabilir. Katılımcı farklı gruplarla yarışmaya dahil olamaz. Grup katılımlarında iki ayrı meslek disiplinin olması zorunlu değildir . Grup katılımlarında kişi sayısı sınırlaması yoktur.
 • 2017 yılında mezun olacak öğrenciler de yarışmaya katılabilirler.
 • 2.Ekolojik Kentsel Tasarım Yarışmasına katılan yarışmacı, yarışmaya katıldığı proje ile başka bir yarışmaya katılamaz. Bir başka yarışmaya katılan katılımcının derece alıp almaması önemli değildir. Tespit halinde yarışma dışı kalacak olup, tarafımızca verilen bir ödül var ise iadesi istenecektir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya sunulan çalışmaların her türlü fikri hakları, 5846 sayılı kanunun hükümleri uyarınca sahiplerine aittir, ancak bu yarışmaya katılmakla projelerinin Çevre Vakfı tarafından sergilenmesi ve her türlü yayın aracıyla yayınlanmasını kabul etmiş sayılacaklardır. Yarışma projeleri iade edilmeyecektir.
 • Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Katılımcılar, yarışma şartnamesini TUÇEV ve II. Ekolojik Kentsel Tasarım Yarışması web adresinden temin edebilirler ve yarışmaya kaydolmaları zorunludur.

Düzenleyici Kurumlar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Türkiye Çevre Koruma Vakfı ( TÜÇEV )

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız 

Ön Kayıt

Ön Kayıt İçin Tıklayınız

Yorum Yazın !