19 Mayıs İzleği Kentsel Tasarım Yarışması

19 mayıs izleği kentsel tasarım yarışması

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs İzleği Kentsel Tasarım Yarışması için Son Teslim Tarihi 16 Mayıs 2017.

YARIŞMANIN AMACI

“19 Mayıs İzleği Kentsel Tasarım Yarışması” ile yarışmaya konu tasarım sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu sorun ele alınırken ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş̧ bir çevre ve tasarım anlayışı geliştiren proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü̈ kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

TÜRÜ VE ŞEKLİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, kentsel tasarım yarışmasıdır.

YARIŞMA ALANI

Yarışma alanı Samsun ili İlkadım ilçesi sınırları içindedir ve http://bit.ly/samsunyarismasi adresinde yeri gösterilmiştir. Merkezde Kale mahallesi olmak üzere, kuzeybatıda Pazar ve Hançerli, güneydoğuda Ondokuz Mayıs, Zafer, Karadeniz, İstasyon ve Kılıçdede mahallelerini kısmen içine almaktadır. Yarışma konusu bu alanın kentsel tasarımının yapılmasıdır.

Yarışma Alanı Fotoğrafları

19 mayıs izleği kentsel tasarım yarışması, 19 mayıs kentsel tasarım, 19 mayıs izleği

19 mayıs izleği kentsel tasarım yarışması, 19 mayıs kentsel tasarım, 19 mayıs izleği, şbp

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

 • Ekip yapısında aşağıdaki disiplinlerin her birisinden en az birer kişi olmak zorundadır.
  Mimar
  Peyzaj Mimarı
  Şehir plancısı
 • TMMOB’nin Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “19 Mayıs İzleği Yarışması” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Jüri Üyeleri

Danışman Jüri Üyeleri

 • Yusuf Ziya YILMAZ, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı
 • Zennube ALBAYRAK, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
 • Cüneyt YALÇINKAYA, Samsun Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı
 • Durnev ATILGAN YAĞAN, Mimar
 • Ömer YILMAZ, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

 • Deniz ASLAN, Mimar
 • Alişan ÇIRAKOĞLU, Mimar
 • Sertaç ERTEN, Şehir plancısı (Jüri Başkanı)
 • Aygen KANCI KEMALOĞLU, Peyzaj mimarı
 • Nevzat Oğuz ÖZER, Mimar

Yedek Jüri Üyeleri

 • Cansu CANARAN, Şehir plancısı
 • Eda EKİM, Peyzaj mimarı
 • Sıddık GÜVENDİ, Mimar

Raportörler

 • Serdar SAĞLAM, Şehir plancısı
 • Ayşe TAN YILDIZ, Peyzaj mimarı
 • Elif DEMİROĞLU, Şehir plancısı

19 Mayıs İzleği Yarışması Ödülleri

 • Ödül: 100.000 TL
 • Ödül: 75.000 TL
 • Ödül: 60.000 TL
 • Mansiyon 30.000 TL
 • Mansiyon 30.000 TL
 • Mansiyon 30.000 TL
 • Mansiyon 30.000 TL
 • Mansiyon 30.000 TL

Düzenleyen Kurum

Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şartname ve Eklerinin Temini

Şartname ve ekleri www.samsunyarismasi.com adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Banka hesap bilgisi: Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Bankası Samsun Saathane Şubesi
IBAN: TR020001000556285974985018

Yer Görme

Yarışmada yer görmek zorunludur. Yer görme belgesini alan ve şartnameye uygun proje teslim eden (Yarışma dışı bırakılmayan) yarışmacılara yer görme ödemesi yapılacaktır. En yüksek devlet memurunun gündeliği ve ek olarak 200 TL‘yi aşmamak üzere, belgenin ibraz edilmesi koşuluyla yol ödemesi tutarı her bir ekibe ödenir.

Yarışma Takvimi

19 mayıs izleği kentsel tasarım yarışması, 19 mayıs kentsel tasarım, 19 mayıs izleği, 19 mayıs takvimi

Faydalı Buldunuz mu ?
Sending
User Review
4.83 (6 votes)

Yorum Yazın !